Cibes corporate information
cibes lift group

företagsinformation

Cibes Lift Group är en av världens största tillverkare av lågfartshissar, med försäljning och distribution i över 50 länder.

CIBES företagsindformation

fakta & siffror i korthet

Företagsnamn: Cibes Lift Group AB
Organisationsnummer: 556527-5848
Huvudkontor: Gävle, Sverige
Holdingföretag: Cibes Holding AB
Omsättning (2019): 1,3 Miljarder SEK
Antal anställda: 830
VD: Per Lidström
Huvudägare: NALKA Invest AB
Ledning: Per Lidström CEO, Mathias Brandhammar CFO, Chris Roggeband Sales & Marketing VP, David Harrison Director Marketing & After Sales, Lars Kronberg Director Sustainability,  Stina Lenströmer Director Production Unit Gävle, Russell Walker Director Production Unit Jiaxing (Kina), Merijn Aldewereld MD Aesy Liften i Nederländerna och Belgien, Samson Popowitz VP Cibes Lift Asia.
Företagsstruktur: Cibes Lift Group är moderbolaget för gruppen, som innefattar >20 st bolag i Europa, Asien och USA.
Tillverkning och produktutveckling: Tillverkning och produktutveckling är förlagd till Gävle. Fabriken har en produktionsyta på mer än 10.000 m2.
Varumärken: Cibes,  Kalea
Antal installerade hissar i världen: 40.000

Cibes home lift

våra framgångsfaktorer

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!