Cibes corporate information
cibes lift group

företagsinformation

Cibes Lift Group är en av världens största tillverkare av lågfartshissar, med försäljning och distribution i över 50 länder.

CIBES företagsindformation

fakta & siffror i korthet

Företagsnamn: Cibes Lift Group AB
Organisationsnummer: 556527-5848
Huvudkontor: Gävle, Sverige
Holdingföretag: Cibes Holding AB
Omsättning (2018): 1 Miljard SEK
Antal anställda: 560
VD: Per Lidström
Huvudägare: NALKA Invest AB
Ledning: Per Lidström CEO, Mathias Brandhammar CFO, Chris Roggeband Sales & Marketing VP, David Harrison Group Marketing Director, Lars Kronberg VP Operations, Merijn Aldewereld MD Aesy Liften i Nederländerna och Belgien, Samson Popowitz VP Cibes Lift Asia.
Företagsstruktur: Cibes Lift Group är moderbolaget för gruppen, som innefattar >20 st bolag i Europa och Asien.
Tillverkning och produktutveckling: Tillverkning och produktutveckling är förlagd till Gävle. Fabriken har en produktionsyta på mer än 10.000 m2.
Varumärken: Cibes  Kalea, NTD
Antal installaerade hissar i världen: 40.000

Cibes home lift

våra framgångsfaktorer