Cibes corporate information
cibes lift group

företagsinformation

Cibes Lift Group är en av världens största tillverkare av lågfartshissar, med försäljning och distribution i över 70 länder. Här hittar du mer företagsinformation.

CIBES företagsinformation

fakta & siffror i korthet

Företagsnamn: Cibes Lift Group AB
Organisationsnummer: 556343-1484
Huvudkontor: Gävle, Sverige
Holdingföretag: Cibes Holding AB
Omsättning (2020): 1,4 Miljarder SEK
Antal anställda: 1064
VD: Per Lidström
Huvudägare: NALKA Invest AB
Ledning: Per Lidström CEO, Mathias Brandhammar Vice President M&A, Strategy and Business Support, Malin Wadsby CFO, Paul Bokkers Director Marketing & After Sales, Theodor Ernstson Director Product Management and Modularization, Samson Popowitz Vice President & COO Cibes Lift Group, Stina Lenströmer Director Product Unit Gävle (Sweden),  Merijn Aldewereld VP Sales Europe & UK, Russell Walker Vice President, Sales & Marketing China, Asia & MENA
Företagsstruktur: Cibes Lift Group är moderbolaget för gruppen, som innefattar >20 st bolag i Europa, Asien och USA.
Tillverkning och produktutveckling: Tillverkning och produktutveckling är förlagd till Gävle, samt till Jiaxing i Kina.
Varumärken: Cibes,  Kalea, NTD
Antal installerade hissar i världen: 50.000

Cibes home lift

våra framgångsfaktorer

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!