Cleaning and sanitising your lift

hiss rengöring

Under den pågående pandemin är det lätt att förstå varför det är viktigt att sanera hissen. Men faktum är att hissrengöring är en viktig del av hissunderhållet och bör utföras regelbundet, som en del av din normala rengöringsrutin

ladda ner rengöringsfolder

Hur rengör jag min hiss?

Eftersom en hiss består av många olika material och innehåller både elektricitet och känsliga elektroniska komponenter är det inte alls självklart hur man bäst rengör den. Vi har sammanställt några användbara råd om hur du bäst rengör och sanerar din hiss, under den pågående koronapandemin och därefter.

SÄKERHET FÖRST

Innan du börjar sanera din hiss måste du försäkra dig om att rengöringen kan göras på ett säkert sätt och i enlighet med nationella riktlinjer för hälsa och säkerhet.

  • Sätt alltid upp en skylt på hissdörrarna för att varna åskådare om att hissen rengörs.
  • Regelbunden rengöring av ytor som ofta berörs bidrar till att minska spridningen av viruset.
  • Använd alltid skyddsutrustning som ögonskydd, handskar och förkläde.
  • Innan du gör dig av med din städklädsel, förvara den i en försluten påse i 72 timmar.
  • Se alltid till att följa de nationella riktlinjerna för hälsa och säkerhet.
  • Mer information om Covid-19-viruset finns på följande webbplats WHO hemsida
Safe lift cleaning

RENGÖRING AV HISSEN I 4 ENKLA STEG

Switch the lift power off

1. slå av strömmen

Innan du börjar rengöra hissen måste du stänga av strömmen. I offentliga utrymmen ska du också sätta upp en skylt på dörrarna för att informera åskådarna om att hissen rengörs och inte får användas.

Clean from the inside out

2. ren från grunden

Börja rengöra hissen från insidan, från grunden och uppåt. Använd en engångsduk och varmt tvålvatten. Avsluta med att desinficera ytor som ofta berörs med ett hushållsdesinfektionsmedel.

Clean and sanitise frequently touched surfaces

3. handtag & hissknappar

Använd en mikrofiberduk för att ta bort överflödigt damm och skräp och en antibakteriell rengöringsprodukt för att rengöra ledstången och lyftknapparna. Undvik frätande rengöringsmedel eftersom de kan skada elektroniska komponenter.

Wipe down the doors and steel surfaces

4. Glas & stål ytor

Använd varmt tvålvatten för glas- och metallytorna på schaktet och dörrarna. Vrid försiktigt ut trasan innan du rengör samtalsknapparna och avsluta med att desinficera dörrhandtagen och knapparna.

Cleaning the lift floor

dammsug golvet på din hiss

Använd en dammsugare för att rengöra golven i hissen och var noga med att se efter luckor där damm och skräp kan ha samlats med tiden.

Spray detergent onto cloth

SPRAYa alltid rengöringsmedel på trasan

Se till att du sprutar rengöringsmedlet på trasan och inte direkt på hissen för att undvika att känsliga elektroniska komponenter skadas.

Hisslösningar från CIBES

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!