Vilka är de olika typerna av hissar?

Det finns många olika typer av hissar och tekniker att välja mellan: dragkraftshissar, hydrauliska hissar, banddrivna hissar, vakuumhissar eller skruvdrivna hissar.

Alla hisstyper har sina för- och nackdelar och det finns många fler olika typer av hissar än vad som kan nämnas här. Men för att ta några exempel kan konventionella hydrauliska och dragkraftshissar köra snabbt, från 0,6 m/s till flera meter per sekund, men de tar också mycket plats, eftersom de kräver en djup lyftgrop, mycket takhöjd och ett separat maskinrum och/eller kontrollrum. Hydrauliska hissar behöver också ofta en stor hydraulisk tank. Vakuumliftar är å andra sidan utrymmeseffektiva, men tekniken är dyr och lyftkapaciteten är begränsad. Klicka här om du vill veta mer om olika typer av hissar.

Våra skruvdrivna hissar färdas med en hastighet på 0,15 m/s, men tar mycket mindre plats än hydrauliska hissar och dragkraftshissar, med tanke på att våra hissar kan installeras utan grop och har en övre höjd på endast 2250 mm (övre höjd är hissens höjd på översta våningen). Maskinen och kontrollrummet är monterade i hisschaktet, vilket också gör hela konstruktionen mycket kompakt och utrymmeseffektiv jämfört med konventionella hissar.

What are the different types of lifts

Powered by BetterDocs

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!