Vad är en trapphiss?

En rullstolshiss, även kallad trapphiss eller helt enkelt plattformshiss, är en hiss som är utformad för att lyfta upp en rullstol för att övervinna ett trappsteg, en trappa eller ett vertikalt hinder. För att ett hem, en kommersiell byggnad eller ett offentligt område ska uppfylla tillgänglighetsstandarderna kan en rullstol behövas. För att betraktas som en rullstolshiss måste hissen uppfylla ett antal krav. Till exempel måste plattformen vara tillräckligt stor och dörröppningen tillräckligt bred för att vara lätt tillgänglig för rullstolar. Vilken storlek på plattformshissen du behöver beror på rullstolens mått. För hushåll rekommenderar vi en plattformsstorlek på minst 1000×1267 mm (b x d), och för offentliga hissar 1000×1467 mm. För hissar i hemmet rekommenderar vi en fri öppningsbredd för dörren på 800 mm och för offentliga hissar på 900 mm.

Våra standardstorlekar av plattformshiss A5000, 1000×1467 mm och 1100×1467 mm är rullstolsanpassade.

What is a wheelchair lift

Powered by BetterDocs

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!