Vad är en plattformshiss?

En plattformshiss eller vertikalplattformshiss är ett system som förflyttar en plattform från en nivå till en annan på ett säkert och effektivt sätt. En plattformshiss från Cibes är utrustad med ett schakt, men kan också installeras i ett befintligt eller platsbyggt murat schakt. Plattformen rör sig längs styrskenor och skruv och drivs av en elmotor. Hissar av den här typen kan betjäna upp till 6 våningar och färdas upp till 20 meter. Våra plattformshissar har en lastkapacitet från 300 kg upp till 1000 kg och finns i många olika storlekar för att passa din byggnad.

Plattformshissar omfattas av det europeiska maskindirektivet 2006/42/EG och måste därför uppfylla ett antal krav. Den här typen av hiss har till exempel en maximal hastighet på 0,15 m/s. Kontrollerna inuti hissar med öppen plattform måste också drivas med hold-to-run på de europeiska marknaderna (du måste hålla ett konstant tryck på lyftknappen), medan kontrollerna utanför hissen drivs med automatisk drivning (du behöver bara trycka på lyftknappen en gång).

Plattformshissar är mycket populära av flera skäl. Några av de viktigaste fördelarna jämfört med hydrauliska hissar är att det inte krävs något maskinrum, ingen hissgrop eller toppmaskineri. Som ett resultat av detta kräver installationen av en plattformslyft minimala strukturella ändringar, vilket sparar betydande kostnader. Våra hisslösningar är brett tillämpbara och kan installeras i bostäder, lagerlokaler, butiker och duplexlägenheter och är lika lämpliga för nya som för befintliga byggnader.

Cibes Lift Group är en av världens mest innovativa tillverkare av utrymmessnåla hissar som är utformade för snabb och enkel installation, och plattformshissar är en av specialiteterna i vår företagsgrupp. Försäljning, installation och underhållstjänster tillhandahålls av ett globalt nätverk av dotterbolag och partners. Läs mer om vårt breda utbud av hisslösningar här.

 

Powered by BetterDocs

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!