Hur ofta ska en personhiss underhållas?

En av våra främsta fördelar är att våra hissar kräver mycket lite underhåll, vilket innebär att de inte kräver lika mycket underhåll som en traditionell hiss. Genom att underhålla din hiss på rätt sätt säkerställer du kvaliteten och säkerheten hos din hiss. Dessutom garanterar ett korrekt underhåll en längre livslängd för din hiss.

Hur mycket underhåll din hiss behöver beror på ett antal faktorer, till exempel hur din hiss används. En hiss som används ofta varje dag behöver mer underhåll än en hiss som används sällan. Underhållet kommer alltså att anpassas efter hur din hiss används. Dessutom beror antalet underhållsbesök också på vilken typ av hiss du har, till exempel kräver en utomhushiss mer underhåll och behöver rengöras oftare än en inomhushiss.

Underhåll är nödvändigt minst en gång om året och i allmänhet räcker det för en hiss som används i hemmet. Vill du veta hur mycket underhåll din hiss behöver? Då ger vi dig gärna personlig rådgivning.

RÅDGIVNING ENLIGT ANVÄNDNING #

Sedan 2018 är våra hissar som standard utrustade med en trippräknare som håller reda på exakt hur många resor din hiss gör. Våra tekniker kan kontrollera detta via en dator och berätta exakt hur många resor din hiss har gjort. Utifrån denna information kan vi ge dig lämpliga råd om det önskade antalet underhållsbesök du behöver per år. Ofta underskattar människor hur mycket hissen används och underhåller den därför inte tillräckligt ofta. Våra tekniker kontrollerar antalet resor vid varje underhållsbesök och ger dig vid behov råd om hur du kan justera ditt underhållsavtal.

Mer information om vårt underhåll finns här.

Powered by BetterDocs

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!