Hur lång tid tar det att installera en plattformshiss?

Det är möjligt att installera en plattformshiss med 2 stopp och en nominell last på 300-500 kg på bara 2-3 dagar. Våra större plattformshissar med en nominell last på 1000 kg och våra korghissar kan installeras på 3-5 dagar (2-stoppslyft).

Om hissen måste betjäna fler än 2 våningar ökar installationstiden. Ju högre hissen är, desto längre tid tar det att bygga den, men det tar aldrig lång tid att installera en plattformshiss.

Varför plattformshissar är lätta att installera #

Alla våra hissar är maskinrumsfria och kräver mycket liten byggnadsanpassning eftersom de har en låg grop och kräver minimal höjd. De flesta av våra hissmodeller levereras också med en färdig hissschakt, så du behöver inte bygga en sådan om du inte vill.

Installationstid för andra hissar #

Det tar ofta flera veckor, ibland till och med månader, att installera konventionella drag- eller hydrauliska hissar. Detta beror på att du måste bygga ett murat schakt för att passa hissen och även göra fler anpassningar av din byggnad, eftersom konventionella hissar i allmänhet behöver en djup grop och mycket utrymme ovanför hissen för att få plats med de översta maskinerna. Många hydrauliska hissar måste också få plats med en stor hydraulisk tank bredvid hissen. Läs mer om installationstiden för andra hissar här.

Install platform elevator

Powered by BetterDocs

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!