Hur fungerar en plattformshiss? 

Hur en plattformshiss fungerar beror på tillverkaren. När det gäller Cibes fungerar våra plattformshissar med ett säkert och robust skruv- och mutterdrivsystem. Motorn driver muttern så att den roterar runt skruven och beroende på riktning får den hissen att åka uppåt eller nedåt.

Detta tillförlitliga system gör att våra hissar kan installeras snabbt och effektivt utan grop eller maskinrum, så att våra hissar enkelt passar in i ditt hem eller din byggnad utan att påverka dess struktur. Det skruvdrivna systemet fungerar med en skruv, en mutter och en motor.

I Europa kräver plattformshissar en “hold-to-run”-funktion, vilket innebär att du måste hålla in knappen för den våning du vill åka till tills du har nått våningen. I Asien krävs ingen “hold-to-run”-funktion och du kan åka i en plattformshiss som i en vanlig hiss, där du bara trycker på knappen en gång i stället för att hålla den intryckt.

 

Powered by BetterDocs

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!