Kan jag få ersättning/subvention för en hiss?

Beroende på vilket vilken stad du bor i kan du få bidrag eller ersättning för bostadsanpassning. Allas situation är olika, men ibland ger regeringar ekonomiskt stöd till dem som behöver installera en hiss i hemmet av viktiga rörlighetsskäl.

I Europa ska du för att få tillgång till EU-bidrag ansöka via de regionala eller nationella myndigheterna i det land där du är folkbokförd. Vi rekommenderar att du kollar med dina lokala myndigheter för att se om det finns möjlighet att få bidrag för din hiss i bostaden. Läs mer om bostadsanpassning på Boverkets hemsida här.

Powered by BetterDocs

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!