Behöver du bygglov för att installera en hiss?

För att installera en ny hiss, till exempel korghiss, plattformshiss eller trapphiss behövs bygglov. Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan installationen av en hiss görs.

Powered by BetterDocs

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!