Internationella dagen för personer med funktionshinder

Published on 2022-11-28

En man med funktionshinder

Det finns uppskattningsvis en miljard människor med funktionshinder i världen som dagligen möter många hinder. Inte bara när det gäller tillgänglighet, utan också när det gäller det sociala livet.

Den 3 december är det, som varje år, dags för internationella dagen för personer med funktionshinder. Denna dag infördes för första gången 1992 för att föra upp diskussionen om mänskliga rättigheter och lika möjligheter för personer med funktionshinder högre upp på dagordningen. Dagen fokuserar på de utmaningar, hinder och möjligheter som personer med funktionsnedsättning möter varje dag.

Men vad vi ibland glömmer är att personer med funktionshinder drabbas ännu hårdare. Den reguljära hälso- och sjukvården har minskat och risken för social isolering är större än tidigare.

Men hur kan vi hjälpa till?

Dela med dig av din röst

Det enklaste sättet för oss alla att hjälpa till denna dag är att öka medvetenheten genom olika kanaler och höja rösterna för personer med funktionsnedsättning. Men vi får inte glömma det verkliga budskapet bakom detta, nämligen att minska de vardagliga hinder som fortfarande finns.

Reflektera över din dagliga verksamhet

För att verkligen kunna hjälpa till måste vi tänka på de saker vi gör i vårt dagliga liv. De saker vi tar för givna, skulle de vara desamma om jag hade ett funktionshinder? Att helt enkelt reflektera över de hinder som du skulle möta i ditt dagliga liv är det första viktiga steget mot en meningsfull förändring. Alla funktionshinder är inte synliga.

Här är några exempel på hinder i vardagen som du förmodligen inte tänker på:

  • Är butiken i hörnet av din gata som du besöker så ofta tillgänglig? Är gångarna tillräckligt breda för rullstolsanvändare och finns det inga trösklar?
  • Uppfyller din restaurang alla krav? Har den inkluderande faciliteter eller är det möjligt för blinda och synskadade att läsa menyn?
  • Är de produkter som ditt favoritmärke tillverkar utformade så att alla kan använda dem?
  • Dina barns skolbyggnad, är den utrustad med en hiss så att alla våningar är tillgängliga för alla?
  • Är din arbetsplats inkluderande för alla samhällsmedlemmar? Får din arbetsplats alla att känna sig inkluderade och respekterade?

Cibes, brings people together

Vi vet att vi inte kan undanröja alla hinder i vardagen, men vi kan göra det vi är bäst på – göra din byggnad tillgänglig för alla. Vårt uppdrag är att föra människor samman.

Cibes är ledande när det gäller tillgänglighet. Redan innan tillgänglighetskraven och -föreskrifterna infördes arbetade Cibes med att göra världen tillgänglig. Vi vill inte bara uppfylla alla krav utan också göra det lilla extra för att göra det dagliga livet mer bekvämt i offentliga och privata byggnader.

Varje dag förbättrar och optimerar vi våra produkter för att bättre uppfylla alla behov av tillgänglighet och komfort.

Vi har nyligen lanserat  Cibes Air hemmahissdär varje detalj är genomtänkt. Hissen är utrustad med en ergonomisk design och har intuitiva funktioner som ger extra komfort och ökar friheten i din livsstil.

Kan vi hjälpa dig med det vi är bäst på? Mer information om våra lösningar:

Public lifts for wheelchair use offentliga hissar

Small home lifts villahissar

Kom ihåg att funktionshinder är olika och att alla funktionshinder inte är synliga, och det är vårt jobb som individer att driva på förändringar i våra samhällen. Vad kan du göra idag för att göra världen mer tillgänglig för alla?

Share
Posted by

Sara Herder

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!