Hur behöver vi bygga för att möta framtidens boendebehov?

Published on 2022-11-21

 

Event Framtidens byggande och boende

Den 9 november anordnade vi tillsammans Makajo Showroom eventet Framtidens byggande och boende. Under kvällen presenterades resultaten från en ny undersökning av Juni Strategi – Guide till Framtidens unga vuxna –  en rikstäckande attitydundersökning som beskriver den stora generationen födda 2000-2010, som kommer påverka bostadsefterfrågan om bara några år. På plats för att diskutera vilka utmaningar vi står inför när det kommer till att planera framtidens städer fanns även Rahel Belatchew, chefsarkitekt på Belatchew Arkitekter, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, Stefan Stråhle, vd på Nytt Hem och Erik Glaas, lektor i Miljövetenskap på Linköpings Universitet.

Baserat på de drygt 1 000 unga vuxna som deltog i studien kunde man konstatera att de är långt ifrån en homogen grupp.  Juni strategi presenterade fyra fiktiva personas med olika krav på sitt framtida boende.

Den miljömedvetna, socialt engagerade, som delar boende med andra och i framtiden gärna bor på landet.
Gamern, som är mindre intresserad av sitt boende, men som kan tänka sig att dela bostad med kompisar.
Den självmedvetna, träningsintresserade, som ser familjebildning som det centrala och som gärna bor i city eller villa på landet.
Den börsintresserade som sätter karriären högt och gärna äger sin bostad.

Studien visar också på skillnader mellan könen. Tjejer är till exempel generellt mer positiva till hyresrätt medan killar vill äga sitt boende. Majoriteten anser dock att bostadsområdet är överordnad bostaden. Trygghet, gemenskap och tillgång till ett bra serviceutbud är viktigare än utformningen av själva bostaden. Flera kan också tänka sig kollektivboende, men utifrån ett kostnadsperspektiv snarare än ur ett socialt eller ett ekologiskt hållbart perspektiv.

Hög tilltro till teknikens förmåga att lösa hållbarhetsproblem

Generellt visar undersökningen att generationen har mindre fokus på hållbarhet än vad tidigare undersökningar visat. Många anser att det är viktigt att göra hållbara val inom vissa områden, såsom sopsortering, konsumtion och transporter. Många uppger dock att de föredrar att resa med bil och har en hög tilltro till att tekniken ska lösa bilismens nuvarande problem.

Undersökningen mötte även en panel av sakkunniga från forskning och näringsliv som konstaterade att bostadsmarknaden idag ligger en bit ifrån de ungas tankevärld.

Paneldeltagare

Stefan Stråhle, vd på Nytt Hem, Rahel Belatchew, grundare och chefsarkitekt på Belatchew Arkitekter, Erik Glaas, lektor i Miljövetenskap på Linköpings Universitet, Madeleine Eneskjöld VD och senior konsult Juni Strategi, Lennart Weiss, kommersiell direktör hos Veidekke.

  • Vi har förutsatt att klimat- och miljöfrågor ligger högt upp i prioriteringen för unga vuxna och så har det också varit ganska länge. Det vi nu kan se är miljö- och klimatfrågor tenderar att halka ned i prioriteringen och att vi nu istället måste integrera dessa med andra frågor som intresserar de yngre – såsom digitalisering och framtidens bostadsbyggande, säger Erik Glaas, lektor i Miljövetenskap på Linköpings Universitet.

Se Madeleine Eneskjöld presentera undersökningen i sin helhet.

Nya krav på närområdet

Rahel Belatchew, grundare och chefsarkitekt på Belatchew Arkitekter instämmer och menar att digitaliseringen inte längre är en fråga utan en självklarhet.

  • Hur digitalisering och hållbarhet kan kopplas ihop kunde man se ett tydligt exempel på under pandemin. Krisen skapade snabbt ett nytt beteende och andra livsmönster där vi behövde spendera mer tid i våra hem. Arbetsplatsområden i städerna blev tomma och vi började ställa större krav på stadsdelarna i vår närhet och på vårt bostadsområde. Istället för att bara tänka på stadskärnan började vi nu ta hand om hela staden.
  • Detta är något som vi ser lever kvar efter pandemin. Det ställs nu större krav på omgivningen vid nyproduktion. Man vill ha högre grad av kringservice och andra viktiga delar kring sin bostad så att boendet inte bara blir en sovplats, säger Stefan Stråhle, vd på Nytt Hem.

Mer grönska i städerna

Även om vi ställer högre krav på bostadsområdena krävs det fortfarande att städerna blir grönare än vad de är idag. Erik Glaas menar att urbaniseringen är ett faktum och vi bygger kompakta städer för att få plats med så många som möjligt, men vi behöver också göra plats för grönska.

  • Frågar man människor i Europa vad som är det viktigaste i din stad under de kommande åren så svarar de att de vill ha en grönare stad. Trots det ser vi inte mer grönt i bostadsbyggandet. Markpriserna är höga och det byggs tight på hårda underlag som i sin tur skapar översvämningar. En av lösningarna för att skapa utrymme för grönska är att använda våra lokaler och ytor på ett smartare sätt och inte låta dem stå tomma stora delar av dygnet.

Detta är något som Erik Glaas pratar mer om i premiäravsnittet av vår serie Hisspitch Framtiden. Se serien här Hisspitch framtiden – Cibes Lifts

Olika förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden

En av de största utmaningarna som unga vuxna möter när de ska ta sig in på bostadsmarknaden är tillgång till kapital. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke menar att den rådande bostadsmarknaden är beroende av ekonomisk köpkraft och regelverket med krav på amortering och höga inkomster skapar en inside-outsidesituation. Är man utanför är det omöjligt att konkurrera med dem som är innanför.

  • Alla är inte vinnare. Valfriheten på bostadsmarknaden finns endast om man har föräldrar kan lägga upp en kontantinsats eller om man lever i tvåsamhet, sa Lennart Weiss, kommersiell direktör hos Veidekke.

Stefan Stråhle, vd på Nytt Hem håller med.

  • Det är pengar som styr var vi kan och vill bo någonstans. Idag kan vi till exempel se att de som planerar att bilda familj tänker ett steg längre och väljer område utifrån var det finns bra skolor. Det påverkar ju såklart hur prisnivån ser ut i de områdena och utifrån en segregationssynpunkt är det givetvis en ond spiral.

Se paneldiskussionen i helhet.

En av lösningarna för att klara kommande utmaningar på bostadsmarknaden är att samsas om byggnader, och ytor i högre utsträckning. Att äga mindre och dela mer, även över generationsgränser, är något som Sarah Grahn, Arkitekt och Partner på White Arkitekter pratar mer om i kommande avsnitt av vår serie Hisspitch Framtiden. Se serien här Hisspitch framtiden – Cibes Lifts

Läs mer om Juni strategis insiktsstudier här Insiktsstudier | Juni (junistrategi.se)

Share
Posted by

Sara Herder

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!