Hållbart byggande och vägen till netto-noll

Published on 2022-10-03

I takt med att vår värld övergår till en netto-noll-nivå är hållbara byggnader en ny angelägenhet för människor, regeringar och företag. I den här bloggen diskuterar vi de nuvarande utmaningarna inom hållbar arkitektur och vad vi kan göra för att gå över till en värld där hållbara byggnader är den nya standarden.

Enligt UN Environmental Global Status report for Building and Construction år 2019 stod den globala byggnadssektorn för 38 % av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. De flesta utsläppen kommer från transporter (23 %), bostadsbyggnader (11 %) och byggnadsindustrin (10 %). Elförbrukningen i byggnadsverksamheten står för 55 % av världens globala elförbrukning.

Vad menas då med netto-noll?

Netto-noll innebär att vi balanserar de utsläpp vi producerar med de utsläpp som avlägsnas från atmosfären. Begreppet är ett svar på de alarmerande förutsägelserna om att jorden kan nå sin temperaturgräns om vi fortsätter på samma väg, vilket innebär stora risker för det marina livet och livet på land.

I Paris avtalet, kom flera länder överens om att arbeta för att balansera sina utsläpp av växthusgaser med att ta bort dessa utsläpp.

Detta är inte ett lätt mål. Att uppnå netto-noll innebär att man måste minska utsläppen av växthusgaser avsevärt och ta bort utsläppen ur luften med hjälp av innovativ teknik. Skogarna gör detta på ett naturligt sätt, men forskarna undersöker också konstgjorda metoder, t.ex. genom att förbättra marken för att lagra mer kol, plantera nya skogar och upptäcka sätt att fånga upp koldioxid och lagra den under jord.

Hur hänger netto-noll ihop med hållbart byggande?

För att bygga någon typ av infrastruktur krävs tusentals kilo betong, stål och andra naturmaterial som i hög grad bidrar till föroreningar och energianvändning. Blixtnedslag, kylning, uppvärmning och isolering spelar också en roll för en byggnads energianvändning.

För att ta oss fram mot nettonoll måste vi betona hur byggnader byggs. Begreppet grönt byggande har skalats upp runt om i världen, och internationella certifieringar har skapats för att ge riktlinjer för hur man ska göra. Varje dag uppstår nya innovationer och idéer om hur man kan bygga effektivt för att utnyttja våra naturresurser på bästa sätt och minska koldioxidavtrycket.  Det är säkert att säga att nettonoll kan inte uppnås om vi inte behärskar konsten att bygga grönt.

Nature park gardens by the bay in singapore
Gardens by the Bay – Singapore

Certifieringar gör skillnad

Certifieringar har införts för att skapa en ram för effektiva, energibesparande och kostnadseffektiva gröna byggnader. Att erhålla certifieringar för gröna byggnader är bra både för miljön och för företagsägaren. En byggnad med en grön certifiering kan ha högre försäljning, högre hyresnivåer och bättre luftkvalitet. Det finns många Green building certification programs de är tillgängliga över hela världen och är ett bra incitament för byggnadsägare som vill bygga medvetet.

På Cibes har vi tagit steg för att underlätta hållbart byggande genom att erhålla certifieringar och genomföra rapporter för att bedöma miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi har nu lanserat en EPD baserad på en livscykelanalys för vår mest sålda produkt, Cibes A5000, i samarbete med Miljö Giraff. Med en EPD kan du få poäng för LEED-certifieringar och andra system för grönt byggande. Läs mer om varför en EPD är viktigt för ditt gröna projekt här.

Vi har också släppt en hållbarhetsrapport i samarbete med GreenGoat i enlighet med GRI standards för att du ska kunna jämföra vår prestation med andra hissföretag.

Hållbara byggnader som inspiration

 

#1 Siemens – The Crystal – London, Storbritannien

Crystal är ett hållbart initiativ med full elektrisk utrustning som leds av Siemens i London. Den kristallformade, glaserade strukturen har fått det LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) platinanivå för hållbara byggnader. Kristallen har uppnått denna nivå genom ett innovativt system som övervakar energiförbrukningen, isolerat glas, solkontroll och smart användning av naturligt dagsljus. Denna smarta byggnad skördar också regnvatten och har laddningsstationer för elfordon.


The Crystal offers free admission to the Crystal Exhibition, so if you’re ever in London be sure to make a visit.

 

#2 Apple Park Building – Cupertino, Kalifornien

Förutom att det är en av de dyraste byggnaderna på planeten, Apple Park har fått LEED Platinum, den högsta utmärkelsen för hållbara byggnader. Byggnaden är världens största naturligt ventilerade byggnad.

Apple Park

Apple Parks smarta naturliga ventilationssystem ligger i det varma Cupertino i Kalifornien och kräver endast uppvärmning eller luftkonditionering under tre månader under ett helt år.  Den är byggd med ihålig betong för att hjälpa byggnaden att hålla sig sval, och den drivs till 100 % av förnybar energi.

Tyvärr är Apple Park inte öppen för allmänheten, men det är möjligt att ta en promenad runt omkretsen.

 

#3 Tecla 3D-utskrivet hus – Ravenna, Italien

Tecla är den första ekologiskt hållbara bostadsmodellen någonsin som 3D-printades av lokal råjord (en blandning av lera och sand). Tecla, som skapats av Mario Cucinella Architects, är inte bara en bländande blandning av modernt och urtid, utan en byggnad som är utformad för att reagera på klimatförhållanden och optimal isolering och ventilation i enlighet med klimatets behov.

 

#4 Folkets paviljong – Eindhoven, Nederländerna

Folkets paviljong är ett designuttalande av den transition into a circular economy, paviljongen är en 100% cirkulär byggnad som är helt tillverkad av återvunnet material som samlats in av invånarna i Eindhoven. Målet är att visa världen vad som är möjligt att åstadkomma när man tillsammans med sitt samhälle skapar något med enbart återvunnet material. Paviljongen, som var en tillfällig installation, hade plats för 200 personer.

Folkets paviljong vann Frame-priset i hållbar design och trots sitt korta liv lämnade den en långvarig effekt på den nya framtiden inom hållbart byggande, visionen om att vi som samhälle alla kan delta i hållbara byggmetoder.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by #JUST CREA (@_justcrea)

Share
Posted by

Sara Herder

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!