Framtidens stad – en schweizerost?

Published on 2022-11-29

Du har väl inte missat första avsnittet av vår nya programserie Hisspitch Framtiden? Där pratar programledare Lina Thomsgård och lektor Erik Glaas bland annat om staden som är som en schweizerost, om hur vi i framtiden tar hissen ner till källaren och plockar lite hallon till filen – och om hur vi kan dela bättre på ytan i städerna. Här är några av sakerna vi tar med oss från första avsnittet.

Se avsnittet här.

 

I första avsnittet av Hisspitch Framtiden möter vi lektor Erik Glaas från Linköpings universitet. Redan när han börjar prata om framtidens städer ser vi en betydligt grönare stad framför oss, en stad som sedan växer på höjden och utvecklas inom befintliga byggnader. Men den kanske största överraskningen ligger på djupet, under våra fötter. För enligt Erik och många framtidsforskare är det inte minst i städernas
håligheter som omställningen ska ske. Där finns outnyttjat utrymme att ta till vara för framtidens sätt att leva. Han pratar om staden som en schweizerost; full av håligheter. Det är spännande att tänka sig att det kanske är lika mycket nedåt som uppåt, som staden ska kunna växa och utvecklas?

Odling under jord
70% av Sveriges befolkning bor redan i städerna, och ja, då är det väl rimligt att även odlingen tar plats här. En spaning Erik Glaas gör är att odlingar och koloniträdgårdar flyttar in under jord – i hålrummen i städerna – kanske i källaren där du bor? Där är klimatet stabilt och kontrollerbart – och dessutom kanske yta står tom i framtiden, när parkeringshus och pannrum tas ur bruk.

Ost under staden

Flexibla ytor minskar energibehov
Ytor som redan är uppvärmda, eller kylda för den delen, behöver användas mer, menar Erik. En tempererad yta som ett kontor till exempel, kan knappast stå tom 16 timmar om dygnet i framtiden. Istället behöver ytan kunna rymma fler aktiviteter, helst dygnet runt. En yta som är kontor på dagen kanske rymmer kursverksamhet för äldre på kvällen – och får sen fungera som vandrarhem på natten?

Socialt liv över generationsgränserna
Framtidslivet kan nog bli både bekvämare, mer socialt och mindre stressigt för den som vill. När vi lägger mindre tid på transporter kan vi istället lägga mer tid på nya sätt att umgås, som över odlingarna i källaren och på taken, och inte minst – över generationsgränserna.

Det lokala livet
Den stressiga vardagspendlingen kanske kan bytas mot att vi stannar på hemmakontoret och har tid att åka ner till källaren och plocka några hallon till morgonfilen. Lunchen blir kanske något från odlingen och vi äter den kanske tillsammans med en granne? Scenariot känns inte så långt bort efter två år med mycket hemmajobb.

Ökat behov av tillgänglighet
Bilden som Erik Glaas målar upp är, trots framtidsutmaningarna, både grönskande, social och full av livskvalité. Det känns spännande att tänka på hur flexibelt användande och konvertering av byggnader ska kunna ske i större skala – och vart detta nya sätt att tänka och bygga tar oss. Och naturligtvis – hur fort det kan tänkas gå?

Så här långt kan vi iallafall konstatera att framtiden möter vi tillsammans, både på höjden och på djupet.
Ett faktum som sannolikt ökar kraven på tillgänglighet – i alla typer av byggnader.

Är ni redo för schweizerosten? Se avsnittet här.

Fler avsnitt kommer Vi kommer fortsätta utforska framtiden, i fler avsnitt av Hisspitch Framtiden. Nästa gång möter vi arkitekt Sara Grahn, partner på ett av Sveriges största arkitektkontor och tidigare professor i Hållbar arkitektur på KTH. Med henne går vi djupare in i framtidens byggnader och hur vi lever i dem.

Share
Posted by

Sara Herder

Begär att få ett infopack

Letar du efter en Hisslösning för ditt hem eller företag?

Begär ditt digitala informationspaket här!