warunki korzystania z CIBESLIFT.COM

 

o niniejszych warunkach

Witryna https://www.cibeslift.com/ („Witryna”) jest dostarczana przez Cibes Lift Group AB, szwedzki numer rejestracyjny firmy 556343-1484. W niniejszych warunkach, Cibes Lift Group AB i jej spółki zależne są wspólnie zwane jako „Cibes”.

Warunki te określają, w jaki sposób odwiedzający Witrynę mogą korzystać z Witryny. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, akceptujesz te warunki. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie wchodź do Witryny ani nie korzystaj z niej. Dalsze warunki dotyczą zamówień lub zakupów dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej.

BRAK GWARANCJI

Informacje podane w Witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie tworzą żadnych relacji biznesowych między Tobą a Cibes. Cibes nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do Witryny, informacji zawartych w Witrynie ani funkcjonalności lub dostępności Witryny. Cibes nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym między innymi utratę zysków, przerwy lub utratę oprogramowania, danych lub innych informacji, nawet jeśli Cibes został wyraźnie poinformowany o ryzyku takich szkód) wynikającym z użytkowania Witryny lub funkcjonalności lub dostępności Witryny.

Informacje publikowane w Witrynie mogą zawierać odniesienia i odsyłacze do produktów i usług, które nie są reklamowane ani dostępne w Twoim kraju. Cibes nie przyjmuje odpowiedzialności za dostarczanie wszystkich produktów i usług, które są prezentowane na stronie internetowej we wszystkich krajach.

Ponadto, informacje publikowane w Witrynie dotyczące specyfikacji produktu, cen i tym podobnych mogą być niepoprawne z powodu błędów typograficznych, braków, zmian w ofercie produktów i usług Cibes lub z jakiegokolwiek innego powodu. Chociaż zawartość Witryny jest regularnie aktualizowana, Cibes zastrzega sobie prawo do zmiany cen, kolorów, materiałów i specyfikacji w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Wszystkie produkty i usługi podlegają i są dostarczane zgodnie z ustalonymi warunkami zakupu takich produktów i usług.

Odwzorowanie kolorów produktów może wprowadzać w błąd ze względu na jakość ekranu lub ustawienia ekranu. Cibes nie ponosi odpowiedzialności za takie odstępstwa.

Cibes nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do innych stron internetowych lub aplikacji, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Odnośniki i łącza do takich witryn lub aplikacji nie oznaczają, że Cibes wspiera korzystanie z takich witryn lub aplikacji lub przyjmuje na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie zaznaczono inaczej, prawa własności intelektualnej do treści w Witrynie są własnością Cibes. Żadne z treści Witryny nie może być interpretowane jako przeniesienie lub udzielenie licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej.

Prawa autorskie do oprogramowania, które jest używane lub dostępne do pobrania w Witrynie, jest własnością Cibes lub jej dostawców. Korzystanie z takiego oprogramowania podlega odpowiednim warunkom licencyjnym. Wszelkie powielanie lub dalsza dystrybucja oprogramowania z naruszeniem odpowiedniej umowy licencyjnej może skutkować ściganiem i sankcjami prawnymi. Wszelkie gwarancje dotyczące oprogramowania są ograniczone zgodnie z warunkami odpowiedniej umowy licencyjnej. Poza tym, co zostało określone w odpowiedniej umowie licencyjnej, Cibes zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i wszelkich gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji lub warunków dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszenia.

Informacje dostarczane do Cibes

Wszelkie informacje, sugestie, pomysły i inne treści przekazywane Cibes poza istniejącymi i udokumentowanymi relacjami biznesowymi są traktowane jako niepoufne i nieograniczone prawem autorskim. Udostępniając takie informacje Cibes lub publikując takie informacje w Witrynie lub za jej pośrednictwem, udzielasz Cibes nieograniczonego i nieodwołalnego prawa do bezpłatnego użytkowania, reprodukcji, wyświetlania, wykonywania, modyfikacji, przesyłania i dystrybucji takich materiałów i informacji. Wyrażasz również zgodę na wykorzystanie przez Cibes wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technologii, które przesyłasz do Cibes lub które publikujesz w Witrynie lub za jej pośrednictwem w jakimkolwiek celu.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Cibes można znaleźć w polityce prywatności Cibes dostępnej na stronie internetowej.

 

ograniczenia

Korzystając z Witryny, nie możesz:

· Wyłączać funkcji związanych z bezpieczeństwem w Witrynie lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają wykorzystanie lub możliwość kopiowania informacji lub treści w Witrynie;

· Modyfikować, uszkadzać lub hakować Witrynę;

· Udostępniać lub publikować obraźliwe lub nielegalne treści;

· Obrażać lub krzywdzić innej osoby;

· Zbierać wszelkie dane kontaktowe opublikowane w Witrynie w celu wysyłania spamu;

· Udostępniać lub publikować materiały chronione prawem autorskim bez zgody właściciela praw autorskich lub w inny sposób naruszać prawa autorskie, znaki handlowe lub inne prawa osób trzecich; lub

· W inny sposób naruszać obowiązujące prawo.

W przypadku naruszenia tych zasad, Cibes może, w całości lub w części, ograniczyć dostęp do Witryny i korzystanie z niej i / lub podjąć kroki prawne.

 

zmiany

Cibes zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków oraz do zmiany informacji w Witrynie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. W przypadku zmiany niniejszych warunków, Cibes opublikuje zmienione warunki w Witrynie. Ponadto Cibes zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoim asortymencie produktów i usług w dowolnym momencie, w tym w cenach takich produktów i usług.

 

kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych warunków lub Witryny, skontaktuj się z [email protected].