BÆREKRAFT i fokus

Hos Cibes er vi forpliktet til å redusere virkningen av våre produkter og tjenester har på planeten vår. Derfor har vi laget en klar strategi for å integrere bærekraft i måten vi gjør forretninger på.

BÆREKRAFT ER EN VIKTIG SUKSESSFAKTOR

Vår bærekraftstrategi og våre mål er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Vi mener at en bærekraftig og lønnsom vekst er nøkkelen til vår nåværende og fremtidige suksess. For å styrke vår innsats slik at våre produkter og tjenester har bærekraftige fordeler for våre kunder, har vi integrert bærekraft inn i vår forretningsstrategi.

Ta en uforpliktende prat med oss. Tlf: 56 32 00 09, eller send oss en mail: [email protected]

 

Sustainability in lift products

91 % RESIRKULERBARHET

Vår bestselgende løfteplattform, Cibes A5000, har en beregnet levetid på 25 år* og 91% kan resirkuleres.

Modernise and repair instead of buying new

heisMODERNISERING

Vi tilbyr et bredt spekter av oppgraderings- og moderniseringssett for å gjøre det enkelt for deg å forlenge livssyklusen til heisen din.

Safety first

SIKKERHET FØRST

Helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder og partnere er topp prioriteter og en forutsetning for vår virksomhet. Vi gjør en rekke tiltak for å sikre dette.

Sustainable lift option

ENERGImerket A

EcoSilent-drivsystemet gjør det mulig for heisløsningene våre å bære Energy Label A, og redusere energiforbruket til heisen med 45%.

GODKJENTE LØFTEPLATTFORMER til BREEAM-NOR 

Våre produkter kan inngå i Breeam-NOR byggeprosjekter og i Svanemerkede bygg.

Vår mest brukte løfteplattform til offentlige og kommersielle prosjekt oppfyller krav om EPD-rapport og kan tilbys ulike tilvalg for en høyere Breeam-NOR sertifisering. 

Kabinheis C1 Pure som også kan brukes til offentlige, kommersielle og private prosjekter står blant annet oppført i databasen for listede produkter i Svanemerkets database. 

Vi jobber stadig med grønnere løsninger for oss, våre kunder og våre samarbeidspartnere. 

 

Sikkerhet -Business – TA VARE PÅ Planeten vår – Mennesker – Etikk

REDUKSJON AV VÅRT KARBONAVTRYKK

Fra og med område 1 og 2 er vår ambisjon å redusere utslippene med 30 % innen 2025 sammenlignet med en basislinje for 2021. Elektrisitet og kjøretøy står for 94% av disse utslippene, noe som betyr at vi må fokusere på å redusere bruken av elektrisitet og drivstoff og finne måter å konvertere til grønne alternativer.

FORBEDRE SIRKULARITET

Hos Cibes Lift Frankrike har vi begynt å samle på kretskort som returneres. Tanken er å sende kretskortene som kan lagres tilbake til leverandøren for reparasjoner i stedet for å bestille nye. Dette er et initiativ som kan rulles ut til alle selskaper i konsernet for å øke sirkulariteten og redusere CO2-utslippene.

– Clément Rabahi, Country Manager France

BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE

Vi har satt oss ambisiøse mål, og vi forstår at våre kunder og våre interessenter forventer at vi skal gjøre alt vi kan for å levere produkter og tjenester som er bærekraftige gjennom hele verdikjeden. Det faktum at vi har produksjonsanlegg i både Sverige og Kina, bringer oss nærmere våre kunder og åpner muligheter for å øke lokal sourcing og redusere transportutslipp.

Ta en uforpliktende prat med oss. Tlf: 56 32 00 09, eller send oss en mail: [email protected]

oppdag våre heisløsninger

*25 år er beregnet levetid i livsløpsvurderingen (LCA) til Cibes A5000. Levetiden til hver enkelt løfteinnretning kan være lengre eller kortere enn de beregnede 25 årene, avhengig av faktorer som bruksfrekvens, årlig antall vedlikeholdsbesøk, oppgraderinger etc.

Be om gratis infopakke.

Leter du etter heisløsning til ditt hjem eller arbeidssted?

Be om digital informasjonspakke her!