Personvern

 

1 BAKGRUNN

Du bør alltid føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til Cibes Lift Group AB og dets datterselskap Cibes Lift Norge.  Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan Cibes sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Din rett til privatliv og at du fortsetter å stole på oss er av stor betydning for oss.

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan Cibes behandler og bruker dine personopplysninger når du er kunde, søker jobbstilling, besøker nettstedet vårt (www.cibeslift.com og www.cibeslift.no) eller bruker vår søknad, eller når du representerer et selskap som er kunde, potensiell kunde, distributør eller partner til Cibes. Denne personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan utøve slike rettigheter.

Hvis du har spørsmål om Cibes’ retningslinjer for personvern, ikke nøl med å kontakte selskapet ved å sende en e-post til [email protected].

2 Kontroll

Cibes Lift Group AB, svensk registreringsnummer 556343-1484, Utmarksvägen 13, SE-802 91 Gävle, Sverige, er behandlingsansvarlig angående dine personopplysninger og er derfor ansvarlig for at dine personopplysninger behandles på en korrekt og sikker måte i samsvar med gjeldende lov. Du finner selskapets kontaktinformasjon i avsnittet “Kontakt” nedenfor.

Cibes har utnevnt en gruppe personer som ansvarlig for databeskyttelse, med ansvar for å overvåke Cibes’ behandling av personopplysninger og sikre at behandlingen er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Du kan kontakte databeskyttelsesgruppen for e-postadressen [email protected].

3 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER CIBES?

 

Personopplysninger betyr alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en levende fysisk person. Dine personopplysninger er informasjon om deg. Eksempler på personopplysninger er navn, kontaktdata, bilder av deg og IP-adresser.

Behandling betyr alle typer handlinger som er gjort med personopplysninger, for eksempel innsamling, lagring, bruk, behandling og overføring av personopplysninger.

 

Potensielle kunder (og selskapets representanter for kunder og partnere:)
Cibes kan samle inn og lagre følgende informasjon om deg som en potensiell kunde, eller som representant for et selskap/organisasjon som er en potensiell kunde:

·    Personlig informasjon og kontaktinformasjon, for eksempel navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel, stilling, arbeidsgiver etc.

·      Informasjon som du som kunde gir Cibes når du sender epost, eller gjennom din aktivitet på våre sosiale mediekanaler, eller via annen kommunikasjonskanaler.

·      Informasjon fra våre spørreundersøkelser, eller kunde-evaueringsskjema.

 

·      Betalingshistorikk

·      Betalingsinformasjon, slik som bankinformasjon, bankkontonummer, IBAN, SWIFT osv.

·      Login  og andre rettigheter for innogging, eks. med brukernavn og passor for å bestille igjennom Cibes’ ordresystem.

·      Informajson om garanti.

·      Informasjon som du som kunde gir til Cibes gjennom kundeservice eller under annen  kundeservice.

·      I tilfeller med, i forbindelse med selskapets arrangementer og møter; matpreferanser, allergier og/eller noen informasjon om funksjonsnedsettelser. 

·     I tilfeller der data fra overvåkingskameraer installert i forbindelse med og innenfor Cibes’ lokaler.

 

Selskapets representanter for kunder og partnere:
Cibes samler inn følgende informasjon om deg som besøker nettstedet vårt og bruker vår applikasjon:

·         Personlig informasjon og kontaktinformasjon, som navn, adresse, telfonnummer, email-adresser, stillingstittel, posisjon, ansatt osv.

·         Informasjon som du som kunde gir til Cibes gjennom mail, gjennom aktiviteter på sosiale medier, eller gjennom andre kommunikasjonskanaler.

·         Login og innloggingsrettigheter, slik som brukernavn og passord til Cibes sitt ordresystem.

·         I noen tilfeller, fødselsdatao, nasjonalitet, bilder og ID.

·         I noen tilfeller, kontakt med selskpet gjennom eventer, matpreferanser, allergier eller/og noen informasjon om funksjonsnedsettelser.

·         I noen tilfeller, data fra overvåkingskamera i forbindelse med Cibes sine lokaler.

Dine personopplysninger samles vanligvis inn fra selskapet/organisasjonen du representerer, men i noen tilfeller direkte fra deg, for eksempel gjennom e-postkorrespondanse eller annen kommunikasjon, i forbindelse med at du deltar våre bedriftsarrangementer eller møter og når du er aktiv våre sosiale medier. Cibes kan også samle inn personopplysninger om deg fra et annet Cibes-gruppeselskap eller Cibes’ andre partnere. Videre, og om nødvendig, bruker selskapet eksterne informasjonstjenester for å samle inn tilleggsinformasjon som tittel og kontaktinformasjon.

 

Potensielle kunder og selskapets representanter for kunder og partnere:
Cibes kan samle inn og lagre følgende informasjon om deg som en potensiell kunde, eller som representant for et selskap/organisasjon som er en potensiell kunde:

·        Personlig informasjon og kontaktinformasjon, for eksempel navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel, stilling, arbeidsgiver etc.

 

Besøkende av Cibes’ nettside og brukere av Cibes’ skjemaer:
Cibes samler inn følgende informasjon om deg som besøker nettstedet vårt og bruker vår applikasjon:

·    Teknisk informasjon som IP-adresse, MAC-adresse, URL, unik enhets-ID, nettverks- og datamaskinytelse, nettlesertype, språk- og identifikasjonsinnstillinger, generell geografisk plassering, operativsystem og andre data fra informasjonskapsler.

 

Rekruttering ( jobbsøkere ):

Cibes samler inn følgende informasjon om deg som gjelder for stillinger i selskapet:

·        Personlig informasjon og kontaktinformasjon, for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, tittel, stilling, arbeidsgiver, etc.

·         Personlig data fra CV and søknader.

·         I noen tilfeller, profilbilde.

·        Andre personopplysninger du velger å gi oss under rekrutteringsprosessen.

·         I noen tilfeller, for eksempel når du besøker Cibes for et intervju, data fra overvåkingskameraer installert i forbindelse med og innenfor Cibes lokaler.

Dine personopplysninger samles inn direkte fra deg eller fra rekrutteringsbyrået du søker gjennom.

CIBES sin BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

 

Formålene vi behandler personopplysningene dine for, det juridiske grunnlaget vi har for hver behandling og hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine, presenteres i tabellene nedenfor.

Cibes vil ikke lagre personopplysningene dine på lengre tid enn nødvendig for å oppfylle formålene som personopplysningene ble samlet inn for, eller så lenge Cibes er forpliktet til å lagre personopplysningene dine i samsvar med loven, eller for å ivareta Cibes’ juridiske interesser, for eksempel hvis det er en pågående juridisk prosess. Dine personopplysninger vil deretter bli slettet. For mer informasjon, vennligst se tabellene nedenfor, eller kontakt Cibes. Kontaktinformasjon finnes i avsnittet “Kontakt” nedenfor.

 

 

Kunder (private kunder og enkeltpersonsforetak):

 

Formål

 

Juridisk grunnlag
 

Lagringsperiod

For å kunne administrere  ditt  kundeforhold med  Cibes og for å  holde  kontakt for levering av produkt og  tjenester,  utføre tjenester  av  eksisterende produkter fra  Cibes.

Personlig  identifikasjonsnummer lagres bare for korrekt identifisering.

For å overholde  juridiske  forpliktelser , for  eksempel sikkerhetskrav  og  regnskapskrav. Cibes vil  lagre dine  personopplysninger   om  søknads-  og  rekrutteringsprosessen  i  løpet  av  året.
For å gjøre markedsføring og kommunikasjon av Cibes’ bedre i utviklingen av produkter, for eksempel gjennom å sende ut nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale, invitasjoner til arrangementer og møter etc.
Behandlingen er nødvendig for selskapets overholdelse av juridiske forpliktelser. Datane lagres bare så lenge Cibes er juridisk bundet til å lagre personlig data.
Prossessen er nødvending for det formålet av Cibes legitime interesser blir bruk i markedsføring og dens business av produkter til kundene. Data lagres så lenge vi har et forretningsforhold eller inntil du avslutter kundeforholdet.
Innsamling av kundedata eller spørreundersøkelser eller andre relaterte markedsundersøkelser i forbindelse med Cibes produkter og betalingsopplevelse.
Behandlingen er nødvendig for Cibes’ legitime interesse å evaluere og utvikle sine produkter, markedsføring og varemerke. (legitim interesse).
Data lagres så lenge vi har en forretningsrelasjon.
For å kunne gi kunder den beste betalingsopplevelse og til analyse av betalingshitorikk for gi kunder den rette markedsføringen og for å følge opp salgspersoners performance, salg og behov for å utvikle deres salgsarbeid.

 

For å oppfylle avtalen til kunden.
Behandlingen er nødvendig for Cibes’ interesse av å markedsføre sin virksomhet og dets produkter til kundene, angående kundenes kjøpshistorikk, og for å følge opp Cibes’ selgeres ytelse og tilby å utvikle sine arbeidsferdigheter (legitim interesse).
Dataene lagres lenge vi har et forretningsforhold og eventuelle forpliktelser i henhold til avtalen er utestående.
For å gjøre det mulig for kunden å foreta sine betalinger etter å ha kjøpt produkter og tjenester fra Cibes.
For å oppfylle avtalen med kunden.
Dataene lagres lenge vi har et forretningsforhold og eventuelle forpliktelser i henhold til avtalen er utestående.
For å spore kundens ordre i bestillingssystemet, og å kommunisere med kunden om levering av produkter etc.
For å oppfylle avtalen med kunden.
Dataene lagres lenge vi har et forretningsforhold og eventuelle forpliktelser i henhold til avtalen er utestående.
For å håndtere kundenes klager og garantisaker.
For å kunne tilby kundene relevant service og støtte.
For å håndtere kundenes klager og garantisaker.   For å kunne tilby kundene relevant service og støtte.
For å oppfylle avtalen med kunden. Behandlingen er nødvendig for Cibes’ legitime interesse av å tilby sine kunder riktig og forespurt service og støtte (legitim interesse)
Dataene lagres lenge vi har et forretningsforhold og eventuelle forpliktelser i henhold til avtalen er utestående. Dataene lagres bare lenge Cibes er forpliktet til å lagre dine personopplysninger i samsvar med loven, eller for å ivareta Cibes’ juridiske interesser, for eksempel hvis det er en pågående juridisk prosess.
For å unngå og undersøke innbrudd i Cibes’ lokaler. Behandlingen er nødvendig for cibes’ legitime interesse for å muliggjøre etterforskning av kriminelle aktiviteter i tilfelle innbrudd eller andre situasjoner i selskapets lokaler og for å sikre den fysiske sikkerheten i sine lokaler, samt et trygt og sikkert miljø for sine ansatte og besøkende (legitim interesse)
For å unngå og undersøke innbrudd i Cibes’ lokaler.
Behandlingen er nødvendig for cibes’ legitime interesse for å muliggjøre etterforskning av kriminelle aktiviteter i tilfelle innbrudd eller andre situasjoner i selskapets lokaler og for å sikre den fysiske sikkerheten i sine lokaler, samt et trygt og sikkert miljø for sine ansatte og besøkende (legitim interesse)
Bilder og video fra overvåkingskameraer vil bli lagret i opptil en måned, og vil da bli slettet.

 

Selskapets representanter for kunder og partnere:
 

Formål

 

Juridisk grunnlag

 

Lagringsperiode: 

For å administrere kundeforholdet og opprettholde kontakt med en representant for selskapet om levering av Cibes’ produkter, utførelsen av tjenester etc.
Behandlingen er nødvendig for utførelsen av avtalen med kunden eller partneren, som du representerer.
Behandlingen er nødvendig for Cibes’ legitime interesse i utførelsen av avtalen med kunden eller partneren, og for å administrere forholdet mellom deg, eller selskapet/organisasjonen du representerer og Cibes (legitim interesse).
Så lenge vi har et forretningsforhold med deg eller selskapet du representerer.
Kontaktinformasjon til selskapets representanter lagres i løpet av den tidsperioden som lagring av data er nødvendig for å opprettholde forholdet til selskapet/organisasjonen. Dataene vil bli slettet etter at Cibes har blitt informert om at personopplysningene ikke lenger er nødvendige eller relevante for formålet, eller når representantene krever det.
For å overholde juridiske forpliktelser, for eksempel sikkerhetskrav og regnskapskrav.
Behandlingen er nødvendig for selskapets overholdelse av juridiske forpliktelser.
Noen personopplysninger vil, med det formål å overholde relevant regnskapslov, lagres i syv år, telles fra slutten av kalenderåret da regnskapsåret, som dataene tilhørte, ble avsluttet. Dataene lagres kun lenge Cibes er forpliktet til å lagre dine personopplysninger i samsvar med loven.
Til bruk i markedsføring og kommunikasjon om Cibes’ varemerke og produkter, for å sende markedsføring og invitasjoner til arrangementer og møter etc.
Behandlingen er nødvendig for Cibes’ legitime interesse av å markedsføre sin virksomhet og dets produkter til selskapet / organisasjonen du representerer (legitim interesse).
Data lagres lenge vi har et forretningsforhold eller til du velger å melde deg ut.

 

å spore bestillingen i bestillingssystemet, og å kommunisere med kunden om levering av produkter etc.
Behandlingen er nødvendig for utførelsen av avtalen med kunden eller partneren du representerer
Så lenge vi har et forretningsforhold med deg eller selskapet du representerer.

 

 Potsensielle kunderog selskapets representanter for kunder og partnere:
 

Formål

 

Juridisk grunnlag

 

Lagringsperiode 

For å muliggjøre markedsføring og kommunikasjon om Cibes’ varemerke og produkter, og å sende markedsføringsmateriell og invitasjoner til arrangementer og møter etc.
Behandlingen er nødvendig for Cibes’ legitime interesse av å markedsføre sin virksomhet og dets produkter til deg som en potensiell kunde eller til selskapet / organisasjonen du representerer (legitim interesse).
Dataene lagres i opptil en måned. Dataene kan lagres i en lengre periode hvis det oppstår en kunderelasjon.

 

 

Besøkende på nettstedet og i applikasjoner:
 

Formål 

 

Juridisk grunnlag

 

 

Lagringsperiode 

For å sikre funksjonaliteten til nettstedet og programmet. For å utvikle Cibes’ hjemmeside og applikasjon og for å gjøre det mer brukervennlig basert bruk av nettstedet vårt (www.cibeslift.com/no) og til søknader.

 

Behandlingen er nødvendig for selskapets legitime interesse av å forbedre, effektivisere, forenkle og utvikle sin nettside og applikasjon, og med det formål å tiltrekke seg flere kunder og partnere, samt publisere informasjon om fremdriften av Cibes virksomhet og produktutvikling (legitim interesse).
Din IP-adresse lagres lenge du har vårt program installert. Øktinformasjonskapsler lagres lenge nettleseren er åpen. Andre informasjonskapsler lagres maksimalt 24 måneder.

 

 Rekruttering (jobbsøkere):
 

Formål

 

Juridisk grunnlag

 

Lagringsperiode

For å kunne avgjøre hvem som er best egnet for en bestemt stilling, og for å sikre at vedkommende har riktig kompetanse.
Behandlingen er nødvendig for selskapets legitime interesse av å ansette riktig personell og for å sikre at kompetente personer arbeider for selskapet (legitim interesse).

MM…

Cibes vil lagre dine personopplysninger om søknads- og rekrutteringsprosessen i løpet av året for den siste aktiviteten.

mm

5 HVORDAN BESKYTTER CIBES DATAENE DINE?

Vi bruker en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang, bruk, tap, endring eller sletting i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Slike handlinger inkluderer, men er ikke begrenset til, fysiske kontroller, kryptering, tilgangsbegrensninger, sikkerhetspolicyer, etc.

6 overføring av personopplysninger til tredjePART

Cibes vil ikke overføre personopplysninger til noen tredjepart, med mindre selskapet er pålagt å gjøre det ved hjelp av en juridisk forpliktelse, eller når det er nødvendig for Cibes å oppfylle sin forpliktelse overfor deg og dets kunder og partnere. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt til noen tredjepart for markedsføringsformål. Tabellen nedenfor beskriver situasjoner der personopplysningene dine kan overføres til en tredjepart.
TREDJEPART
Grunn til å overføre personopplysninger til en tredjepart
Andre selskaper i Cibes gruppen 
Viktige funksjoner som men ikke begrenset til, IT, visumstyring og markedsføring administreres i fellesskap i Cibes-gruppen av selskaper, noe som betyr at personopplysninger kan overføres til andre selskaper i konsernet.
Leverandører av skytjenester
Cibes lagrer noe informasjon i skytjenester, og dermed kan noen av dine personopplysninger overføres til leverandører av slike tjenester.
Leverandører, distributører, installasjonsselskaper og andre partnere
Cibes kan overføre dine personlige opplysninger til leverandører, distributører, installasjonsselskaper og andre forretningspartnere i Cibes. Slik overføring vil bare skje hvis leverandører, forhandlere, installasjonsselskaper eller partnere trenger dine personopplysninger for å oppfylle sine tjenester for Cibes.
Autoriteter 
Cibes kan overføres til myndigheter (også til utenlandske myndigheter) når det er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser.
Overføring fra selskapet
Skulle Cibes ha til hensikt å overføre hele eller deler av Cibes’ virksomhet, kan personopplysninger bli utlevert til en potensiell kjøper
Cibes streber etter å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Cibes vil ikke overføre personopplysningene dine til noe land utenfor EU/EØS-lagringen som angitt nedenfor. Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, vil Cibes iverksette nødvendige tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og vil også iverksette nødvendige tiltak for å muliggjøre en juridisk overføring av slike personopplysninger til et land utenfor EU/EØS. Cibes bruker leverandører av programvare for produktutvikling og intern organisering, leverandører av markedsføringstjenester og leverandører av skytjenester, som Google og Amazon, som har servere i USA. grunn av Cibes’ bruk av disse leverandørenes tjenester og programvare, kan personopplysningene dine overføres til USA. Personopplysningene som Cibes samler inn når du bruker Cibes’ nettsted eller applikasjon, kan overføres til Google i USA, via Google Analytics og Google AdWords. Cibes har sikret seg at dine rettigheter er beskyttet ved overføring av dine personopplysninger til USA gjennom ovennevnte leverandørers overholdelse av EU-US Privacy Shield. Mer informasjon er tilgjengelig www.privacyshield.gov.

7 Sosiale MEdier

Når det gjelder personopplysninger som behandles sosiale medier, for eksempel Facebook, Instagram, Pinterest og LinkedIn, refererer vi til personvernreglene for hvert sosiale medier for informasjon om hvordan slike selskaper behandler personopplysninger.
Cibes formål med sin behandling av personopplysninger sosiale medier er å gjøre det mulig for representanter for kunder, potensielle kunder og partnere å samhandle og kontakte Cibes gjennom slike sosiale medier. Dette er rettet mot å bidra til et godt forhold mellom Cibes og dets kunder og partnere, samt å gjøre Cibes kundeservice lett tilgjengelig gjennom flere kanaler. Behandlingen er nødvendig for Cibes’ legitime interesse av å markedsføre sitt varemerke og dets produkter til kunder, potensielle kunder og partnere (legitim interesse).

8 dine rettigheter

Forutsatt at Cibes er behandlingsansvarlig, har du rett til, når som helst, uten kostnad, å motta et utdrag av Cibes’ behandling av dine personopplysninger, formålene for slik behandling og informasjon om kildene til personopplysningene samt informasjon om mottakerne, hvis noen eller forventede mottakere av personopplysningene.
Du har også rett til å, i noen tilfeller, bli informert om den forventede tidsperioden der dataene vil bli holdt eller kriteriene for å bestemme en slik tidsperiode. Anmodningen om å bli gitt med et slikt utdrag skal være skriftlig og sendes til Cibes ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor under overskriften “Kontakt”.
Du har rett til dataportabilitet, det vil si en rett til at personopplysningene dine under visse omstendigheter mottar personopplysningene dine i et strukturert, tilgjengelig og maskinlesbart format, som kan overføres til en annen bruker eller databehandler.
Cibes vil, forespørsel, vel som eget initiativ, korrigere, anonymisere, slette eller supplere informasjon som er funnet å være feil, ufullstendig eller villedende. I visse situasjoner har Cibes en forpliktelse til å behandle dine personopplysninger selv om du har bedt om at dataene skal slettes.
Under visse omstendigheter har du rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine (f.eks. hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene eller lovligheten av behandlingen), samt en rett til å protestere mot behandlingen under omstendighetene som er angitt i gjeldende personvernlovgivning.
Skulle du ønske å utøve noen av rettighetene som er beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørsmål om personopplysninger behandlet av Cibes eller om denne personvernerklæringen, ikke nøl med å kontakte Cibes (kontaktinformasjon er angitt under overskriften “Kontakt” nedenfor). Skulle du være misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, vennligst gi oss beskjed, og vi vil gjøre vårt beste for å svare dine klager. Din integritet er svært viktig for Cibes og Cibes streber alltid etter å beskytte dine personopplysninger en relevant og sikker måte. Men dersom Cibes etter din mening ikke oppfyller denne ambisjonen, har du også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

9 Informasjonskapsler

Cibes bruker informasjonskapsler og lignende teknikker for å gi visse funksjoner nettstedet www.cibeslift.com og cibeslift.no og for å forbedre nettstedet vårt, og for å levere en bedre og mer personlig service.
Informasjonen lagres som en fil som inneholder krypterte påloggingsdata. Informasjonen brukes for automatisk pålogging og til å lagre innstillinger du har endret nettstedet.

10 lenker til andre nettsteder

Cibes’ hjemmeside, www.cibeslift.com, kan det være lenker til eksterne nettsteder som Cibes ikke har kontroll over. Disse nettstedene dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Cibes er ikke ansvarlig for innholdet nettstedene som er koblet fra www.cibeslift.com.

11 kontakt

Hvis du har spørsmål om hvordan Cibes behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter i henhold til denne personvernerklæringen, kan du kontakte Cibes [email protected] eller per brev til Cibes Lift Group AB, Utmarksvägen 13, SE-802 91 Gävle, Sverige.

12 endringer i denne personvernerklæringen

Cibes forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Når du endrer denne personvernerklæringen, vil Cibes publisere den reviderte personvernerklæringen www.cibeslift.com med informasjon om når endringene trer i kraft. Cibes vil også, best mulig måte, informere sine kunder og partnere om endret gjort i denne personvernerklæringen.
Be om gratis infopakke.

Leter du etter heisløsning til ditt hjem eller arbeidssted?

Be om digital informasjonspakke her!