Nyheter

Ragna Marie Gillebo er utnevnt til økonomisjef

2021-08-23

Ragna Marie Gillebo er utnevnt til økonomisjef i Cibes Lift Norge AS. Hun skal ha en strategisk rolle inn i Cibes og det nylig oppkjøpte selskapet Heisplan AS. Ragna Marie rekrutters inn for å sørge for lønnsom vekst fremover.  

Ettersom Cibes Lift Norge fortsetter å vokse var det behov for en økonomisjef som skal sikre god økonomisk oversikt i vekstfasen som vi er inne i og samtidig være en viktig ressurs i strategiarbeidet fremover. Ragna Marie har lang erfaring fra ulike finansielle stilinger og hun har en mastergrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Adm. Direktør, Gunnar Brattli

-Vi er glade for at Ragna Marie er på plass hos oss, og jeg er sikker på at med hennes erfaring og bakgrunn vil hun være en stor ressurs for oss i denne spennenende tiden fremover, avslutter Gunnar Brattli, administrerende direktør i Cibes Lift Norge.

Vi tok et lite intervju med om hvordan hun ser for seg sin arbeidshverdag her hos oss.

Velkommen til oss! Hva var det som virket spennende med Cibes?

Cibes har en veldig interessant profil. Det at man jobber mot entreprenører og bedriftsmarkedet på den ene siden, og nå også satser stort privat gjør at man, etter mitt syn vil får en variert og utfordrende arbeidshverdag i selskapet.  Her vil jeg få førstehåndsinformasjon om produktene, samtidig som det er en gylden mulighet til å sette seg inn i ulike aspekter ved salgs- og markedsføringsprosessen. Det at man er del av et stort konsern med lang erfaring og gode resultater er også veldig positivt.

Fortell kort om din bakgrunn.

Jeg er 40 år, er gift, har to barn og bor på Jar, et tettsted på grensen mot Oslo. Jeg har en mastergrad i strategi fra Handelshøyskolen BI og har jobbet med finans siden 2011 i roller som business controller og team koordinator, sistnevnte med koordinerende ansvar for to-seks controllere. Jeg har også noen års erfaring med markedsføring og -analyse. Selskap jeg har jobbet i er blant annet Broadnet, Norsk Hydro, Schibsted og Mattilsynet. Hovedoppgavene mine har vært økonomisk analyse, rapportering og forbedringsarbeid tilknyttet virksomhets- og økonomistyring. Jeg har sittet i flere ledergrupper og opplever at det å kunne bidra til at det tas gode beslutninger i et selskap er både en svært viktig del av rollen, samtidig som det er veldig motiverende og gøy.

Hva består jobben din av?

Jeg har det operative ansvaret for økonomifunksjonen i Cibes Lift Norge AS. Konkrete oppgaver er for eksempel administrasjon av forretningsplanlegging, budsjettprosesser og prognostisering samt rapportering til konsern. Hovedfokuset vil være å jobbe for å sikre marginene, både med tanke på nåværende drift, men også med tanke på de nye mulighetene, og utfordringene, som man står ovenfor.

Hva gleder du deg mest til å ta fatt på? 

Jeg er veldig glad for å få være med på arbeidet med å integrere det nylig oppkjøpte selskapet Heisplan i Cibes Lift Norge AS. Samtidig ser jeg frem til å bidra til at man får bygget systemer som både kan forenkle og effektivisere oppfølgingen av selskapet, samt understøtte gode, faktabaserte beslutninger. Videre synes jeg det er veldig spennende å få mulighet til å fordype meg i heis og -løfteplattformbransjen, og til å analysere hva de viktigste driverne bak en god og økonomisk bærekraftig utvikling i dette markedet er. Sist, men ikke minst, så gleder jeg meg veldig til å bli kjent med mine nye kollegaer, inntrykket så langt er at jeg er veldig heldig med min nye arbeidsplass slik sett!

Ragna Marie vil rapportere til administrerende direktør Gunnar Brattli. Hun tredde inn i rollen fra og med 9. august.

Share
Be om gratis infopakke.

Leter du etter heisløsning til ditt hjem eller arbeidssted?

Be om digital informasjonspakke her!