Nyheter

Derfor ble Cibes attraktive for Mastergradsstudentene: fokus på teknologi i en vekstfase

2021-12-09

Fire MBA-studenter i Strategi og ledelse fra Nord Universitet/Handelshøyskolen i Bodø ønsket å skrive om et selskap i vekst og utvikling. I tillegg var det også et krav om at bedriften skulle ha fremtidsrettede produkter og strategiske ambisjoner som innebærer betydelige endringer og utvikling. Valget falt på Cibes.

Sigurd Beidel, Masterstudent

-Jeg kjenner Cibes Lift Norge gjennom tidligere samarbeid med adm.dir. Gunnar Brattli, og synes selskapet befinner seg i en spennende situasjon med store muligheter med tanke på både marked, markedsposisjon og produkter, sier Sigurd Beidel, masterstudent og en av initiativtakerne.

Cibes sin strategi om økt vekst, innebærer at de må gjøre noe annerledes i fremtiden enn i dag.

De fire studentene, Ann Margaret Misje Årsand, Karina Tipkova, Silje Kroglund og Sigurd Beidel, ønsket å få innsyn i Cibes sine arbeidsverktøy, prosesser og strategier som kunne passe til oppgaveteksten fra Nord Universitet: Et selskap har gitt dere oppdraget «Hjelp oss å digitalisere bedriften vår», hvor studentenes oppdrag var å analysere en nåsituasjon og komme med betraktninger om hvordan digitalisering kunne gjøres.

Sigurd jobber til daglig med strategi-, organisasjons- og kompetanseutvikling i et Nordisk konsulentselskap. Ann Margaret jobber til daglig som materiellplanlegger for sjøsystemer i Forsvaret. Dette innebærer strategisk planarbeid, rådgiving og koordinering innen tildelte områder.  Karina jobber som lektor i engelsk ved Hammerfest videregående skole, og Silje som undervisningsinspektør i Osloskolen. Felles for de fire, er at de tar masterutdanningen ved siden av jobb.

 

Fremtidsrettede temaer

MBA i strategi og ledelse ved NORD Universitet/Handelshøyskolen i Bodø tar opp temaer som globale perspektiver, strategiske ledelsesbeslutninger, økonomiske konsekvenser, lederskap og prosjektledelse i et endringsperspektiv.

-Fokus i den fasen studiet nå er i, er teknologisk og sosial utvikling og hvordan det alltid har påvirket bedrifter og samfunn, og ledet til endring, sier Beidel og fortsetter:

Den digitale transformasjonen er ofte omtalt som «den fjerde industrielle revolusjon». Fundamentale endringer i organisasjoner, markeder og samfunn som følge av den raske fremveksten av digital teknologi, er noe vi alle må ta inn over oss.

Nye IT-systemer til effektivisering og automatisering

Cibes har, i år, implementert Microsoft Dynamics 365 og andre IT-systemer som gjør at vi effektiviserer salgsprosessen, og ikke minst sørger for at kundeprosessen blir bedre og mer effektiv. I tillegg automatiserer Cibes innenfor både markedsføring og salg, noe som gjør at vi henter ut data som gir oss gode analyser og rapporter for å kunne ta bedre beslutninger innen markedsføring og forretningsutvikling – spesielt med tanke på å kunne tilby kunder og samarbeidspartnere de beste produktene og tjenestene.

For studentene var det spesielt viktig å undersøke hvordan de tekniske løsningene våre var, og hvilke tanker vi hadde rundt mulige IT-løsninger.

Vi fokuserer på hva som kjennetegner organisasjoner som lykkes i å møte endring og hvordan vi kan lede innovasjonsprosesser. Dette innebærer blant annet å få forståelse for hva digital teknologi kan gjøre med organisasjoner, markeder og innovasjonsprosesser. I tillegg ser vi på hvordan digital informasjon kan bidra til god ressursutnyttelse, bedre tjenester og utvikling av ny kunnskap, og hvordan digitalisering kan være grunnlag for nye forretningsmodeller. Teknologier som studiet fokuserer på, er blant annet AI, AR, VR, block chain, cloud computing og Big data, sier masterstudenten.

Intervjurunder på Teams

Utvalgte personer fra salgs- og markedsavdelingen, samt adm.dir., Gunnar Brattli, var intervjuobjekter, og samtlige intervjuer ble gjennomført på Teams.

-Salg vil være en viktig del av oppskriften for suksess, og digitalisering av salg og salgsprosesser er fokusområder hos mange selskaper (og burde vært det hos flere). På grunn av dette ønsket vi å analysere salgsprosessen hos dere. For å få innsikt i strategien, og ikke minst hvordan salgsprosessen er i dag, og hvilke muligheter og utfordringer dere ser, var det viktig for oss å få dette beskrevet fra dere direkte, avslutter Beidel.

Det er derfor ikke uten grunn at Gunnar Brattli var et viktig intervjuobjekt fra et lederperspektiv. I tillegg var Jan Minge som er salgsansvarlig og Chris Thompson som jobber med salg av boligheis også viktige bidragsytere til oppgaven. Markedsansvarlig forteller at de i dag bruker mye IT i markedsføringen.

Silje Brandsøy

Innen markedsføring jobbes det allerede mye med digitalisering og IT. Det var en ære å bli plukket ut som intervjuobjekt i forbindelse med en så spennende studie. Jeg har selv tatt Mastergrad og vet at nivået på slike typer oppgaver er svært høyt og tett knyttet til reelle situasjoner i arbeidslivet. Studentene var nysgjerrige, hadde forberedt seg godt, og stilte gode spørsmål rundt IT-løsninger og prosesser.

Hun fortsetter: -I min jobb som Markedsansvarlig er det spesielt viktig med automatiserte prosesser og god innsikt, men jeg jobber også tett med salgsavdelingen for å optimalisere systemer og finne nye og spennende IT-løsninger som kan brukes ut til kunder og internt, sier Silje Brandsøy, Markedsansvarlig i Cibes.

oppsummert og toppkarakter a 

Studentene hadde en spennende konklusjon hvor hovedfokus var økt bruk av AI som en større del av salgsprosessen. Vi i Cibes er allerede i gang med AI i både markedsføringen og i salgssystemene, men kommer til å ta i bruk gode tips fra studentene vedrørende bedriftskultur og fokus på systematisering og implementering av AI og valg av programvarer.

 Vi kan dessuten røpe at studentene fikk toppkarakter på oppgaven. Vi gratulerer!

Ønsker du å snakke med oss om spennende løsninger, eller samarbeide med oss?

Ta kontakt med:

Salg: [email protected]

Marked: [email protected]

Share
Be om gratis infopakke.

Leter du etter heisløsning til ditt hjem eller arbeidssted?

Be om digital informasjonspakke her!