tid for installasjon av heisløsning

Det mest ideelle og effektive leveringstidspunktet er i sluttfasen når de fleste håndtverkere er ferdige. Vi hjelper deg med prosjekttegninger og planlegging av montasje.

før installasjon

De fleste tilfeller er det behov for støttearbeid av elektriker og tømrer (utsparring), evt. maler. Vi kan være behelpelig med nødvendig informasjon som sørger for at de nødvendige bygningsmessige arbeidene er utført før installasjon. Vi leverer ut fullstendig bygningsmessig underlag, og har direkte dialog med alle fag gjennom prosessen.Ønsker du hjelp til planlegging?

Ring oss: 56 32 00 09, eller send oss en mail med din forespørsel.

våre unike fordeler

Våre heisløsninger kan settes inn på steder der ofte konvensjonelle heisløsninger ikke kan. Ferdig heissjakt, lav grop i gulvet, lite bygningsmessige inngrep i boligen sørger for at det enklere å sette inn en Cibes heisløsning.

maskinromløst

lav overhøyde

lav heisgroup på gulv

plassbesparende

Be om gratis infopakke.

Leter du etter heisløsning til ditt hjem eller arbeidssted?

Be om digital informasjonspakke her!