Øke bevisstheten din: Den internasjonale dagen for funksjonshemmede

Published on 2021-12-03

Over hele verden er det anslagsvis en milliard mennesker med funksjonsnedsettelser, som står overfor mange hindringer på daglig basis. Ikke bare når det gjelder tilgjengelighet, men også når det gjelder sosialt liv.

3. desember, som hvert år, er det den internasjonale dagen for funksjonshemmede, med årets tema: Å kjempe for rettigheter i tiden etter COVID. Denne dagen ble først introdusert i 1992, for å sette diskusjonen om menneskerettigheter og like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne høyere opp på dagsordenen. Dagen fokuserer på utfordringene, barrierene og mulighetene som mennesker med nedsatt funksjonsevne står overfor hver dag.

Årets tema er: Å kjempe for rettigheter i etter COVID. Siden mars 2020 har vi alle blitt påvirket av de drastiske økonomiske, politiske og sosiale endringene. I den nåværende covid-epoken, der vi dessverre fortsatt er en del av, opplever flere og flere mennesker hvor viktig vår frihet egentlig er. Vi er tvunget til å tilbringe mer tid hjemme enn vi ønsker, så vi begynner å forstå hvor viktig komfort i hjemmet egentlig er.

Men det vi noen ganger glemmer er at mennesker med funksjonsnedsettelser blir rammet enda hardere. Vanlig helsehjelp er nedskalert og risikoen for sosial isolasjon er høyere enn før.

Men hvordan kan vi hjelpe?

hev STEMMEN

Den enkleste måten for oss alle er å øke bevisstheten gjennom ulike kanaler og heve stemmene til personer med funksjonsnedsettelser. Men vi må ikke glemme det virkelige budskapet bak dette, som er å redusere de daglige barrierene som fortsatt eksisterer.

REFLEKTER OVER DINE DAGLIGE AKTIVITETER

For å kunne virkelig hjelpe, må vi tenke over de tingene vi gjør i vårt daglige liv. De tingene vi tar for gitt – ville det vært det samme hvis jeg hadde en funksjonsnedsettelse? Bare det å reflektere over barrierene du vil møte i ditt daglige liv er det første viktige skrittet mot en meningsfylt forandring. Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige.

Her er noen eksempler på hindringer i hverdagen som du sannsynligvis ikke tenker på:

  • Har butikken du besøker ofte gode tilgjengelighetsløsninger? Er gangene brede nok for rullestolbrukere og er det ingen dørterskler?
  • Oppfyller restauranten din alle kravene? Har den inkluderende fasiliteter eller er det mulig for blinde og synshemmede å lese menyen?
  • Produktene favorittmerket ditt lager, er de designet slik at alle kan bruke dem?
  • Barnas skolebygning, er den utstyrt med heis eller løfteplattform, slik at alle etasjer er tilgjengelige for alle?
  • Er arbeidsplassen din inkluderende for alle samfunnsmedlemmer? Får alle på arbeidsplassen din til å føle seg inkludert og respektert?

CIBES, BRINGER mennesker SAMMEN

Vi vet at vi ikke kan slette alle barrierer og hindringer i hverdagen, men vi kan gjøre noe bedre ved å gjøre bygningen din tilgjengelig for alle. Vårt oppdrag er å bringe mennesker sammen.

Cibes er en av de ledende produsenter av tilgjengelighetsløsninger. Allerede før tilgjengelighetskravene og forskriftene ble innført, jobbet Cibes med å gjøre verden mer tilgjengelig. Vi ønsker ikke bare å overholde alle krav, men også gå den ekstra milen for å gjøre hverdagen mer komfortabel i offentlige og private bygninger.

Hver dag forbedrer og optimaliserer vi produktene våre for bedre å møte alle behovene for tilgjengelighet og komfort.

Vi lanserte nylig Cibes Air hjemmeheis, hvor hver detalj har blitt gjennomtenkt. Boligheisen er utstyrt med en ergonomisk design og har intuitive funksjoner som gir ekstra komfort og gir frihet til livsstilen din.

Kan vi hjelpe deg med det vi gjør best? Mer informasjon om våre løsninger:

boligheis, Cibes Air 

 

Heisløsning offentlige bygg

 

Share