Restaurant lift
Uncategorized

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyyteen

2019-02-12

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.

Kevythissiratkaisuilla saadaan helposti toteutettua esteetön kulku kerrosten välillä etenkin matalissa rakennuksissa, joissa hissille ominaisen syvän kuopan ja yläsuojatilan rakentaminen on haastavaa pohjavesien tai rakennuksen julkisivujen vuoksi.

Alla linkki Ympäristöministeriön toteuttamaan oppaaseen:

Opas esteettömän rakentamisen vaatimusten täyttämiseen

Share