TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

 1. Taustatietoja

Tavoitteemme on, että tunnet olosi turvalliseksi, kun annat henkilötietoja Cibes Lift Group AB:lle ja sen tytäryhtiöille (”Cibes” tai ”Yhtiö”). Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, miten Cibes varmistaa, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Meille on tärkeää, että sinulla on oikeus yksityisyyteesi ja että luotat meihin.

Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, kuinka Cibes käsittelee ja käyttää henkilötietojasi, kun olet asiakas, haet työpaikkaa, vierailet verkkosivuillamme (www.cibeslift.com), käytät sovellustamme tai kun edustat yritystä, joka on Cibesin asiakas, mahdollinen asiakas, jälleenmyyjä tai kumppani. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa myös oikeutesi ja kertoo, kuinka voit käyttää näitä oikeuksia.

Jos sinulla on kysyttävä Cibesin tietosuojakäytännöstä, älä epäröi ottaa yhteyttä Yhtiöön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

 1. Rekisterinpitäjä

Cibes Lift Group AB, ruotsalainen rekisteröintinumero 556343-1484, Utmarksvägen 13, SE-802 91 Gävle, Ruotsi, on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja vastaa siten henkilötietojesi käsittelystä oikealla ja turvallisella tavalla sovellettavan lain mukaisesti. Löydät Yhtiön yhteystiedot alla kohdasta ”Yhteystiedot”.

Cibes on nimittänyt tietosuojasta vastaavan ryhmän, jonka tehtävänä on valvoa Cibesin henkilötietojen käsittelyä ja varmistaa, että käsittely tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit ottaa yhteyttä tietosuojaryhmään sähköpostiosoitteella [email protected].

 1. Mitä henkilötietoja Cibes käsittelee?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia tietoja, joita voidaan suoraan tai välillisesti käyttää elävän fyysisen henkilön tunnistamiseen. Henkilötietosi ovat tietoja sinusta. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimet, yhteystiedot, kuvat sinusta ja IP-osoitteet.

Käsittelyllä tarkoitetaan kaikenlaisia henkilötietoihin liittyviä toimia, kuten henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, käyttö, käsittely ja siirto.

 

Asiakkaat (yksityisasiakkaat ja yksityisyritykset):
Cibes kerää ja tallentaa seuraavat tiedot sinusta asiakkaana:

·      Henkilökohtaiset ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema jne.

·      Tiedot, jotka meille asiakkaana toimitat sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa tapahtuvan toiminnan kautta tai muilla viestintäkanavilla.

·      Tiedot asiakaskyselyistä ja asiakasarvioinneista.

·      Maksu- ja ostohistoria.

·      Maksutiedot, kuten pankkitiedot, tilinumero, IBAN, SWIFT jne.

·      Sisäänkirjautumis- ja muut käyttöoikeustiedot, kuten käyttäjänimi ja salasana Cibesin tilausjärjestelmään.

·      Takuutiedot.

·      Tiedot, jotka asiakkaana tarjoat Cibesille huolto- ja asiakastukiasioissa.

·      Soveltuvissa tapauksissa yrityksen tapahtumien ja kokousten yhteydessä; ruokailutoiveet, allergiat ja/tai mahdolliset vammat.

·      Soveltuvissa tapauksissa Cibesin tiloihin ja niiden yhteyteen asennettujen valvontakameroiden tiedot.

 

Yhtiöiden edustajat eli asiakkaat ja yhteistyökumppanit:
Cibes kerää ja tallentaa seuraavat tiedot sinusta yhtiön/organisaation edustajana:

·      Henkilökohtaiset ja yhteystiedot, kuten nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, virka, asema, työnantaja jne.

·      Tiedot, jotka meille asiakkaana toimitat sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa tapahtuvan toiminnan kautta tai muilla viestintäkanavilla.

·      Sisäänkirjautumis- ja muut käyttöoikeustiedot, kuten käyttäjänimi ja salasana Cibesin tilausjärjestelmään.

·      Soveltuvissa tapauksissa syntymäaika, kansalaisuus, kuva ja henkilöllisyystodistus.

·      Soveltuvissa tapauksissa yrityksen tapahtumien ja kokousten yhteydessä; ruokailutoiveet, allergiat ja/tai mahdolliset vammat.

·      Soveltuvissa tapauksissa Cibesin tiloihin ja niiden yhteyteen asennettujen valvontakameroiden tiedot.

Henkilötietojasi kerätään yleensä edustamasi yhtiön/organisaation nimellä, mutta joissakin tapauksissa suoraan sinun nimelläsi, esimerkiksi sähköpostikeskustelun tai muun viestinnän yhteydessä, osallistuessasi Yhtiön tapahtumiin tai kokouksiin ja kun olet aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Cibes voi myös kerätä henkilötietoja toiselta Cibes-konserniyhtiöltä tai Cibesin muilta kumppaneilta. Lisäksi Yhtiö käyttää tarvittaessa ulkoisia tietopalveluita kerätäkseen lisätietoja, kuten asema- ja yhteystietoja.

 

Mahdolliset asiakkaat ja niiden edustajat:
Cibes voi kerätä ja tallentaa seuraavia tietoja sinusta mahdollisena asiakkaana tai mahdollisen asiakasyhtiön/-organisaation edustajana:

·      Henkilökohtaiset ja yhteystiedot, kuten nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, virka, asema, työnantaja jne.

 

Cibesin verkkosivuston kävijät ja Cibesin sovellusten käyttäjät:
Cibes kerää seuraavia tietoja sinusta, kun vierailet verkkosivuillamme ja käytät sovellustamme:

·      Tekniset tiedot, kuten IP-osoite, MAC-osoite, URL, yksilöivä laitetunnus, verkon ja tietokoneen suorituskyky, selaimen tyyppi, kieli- ja tunnistusasetukset, yleinen maantieteellinen sijainti, käyttöjärjestelmä ja muut evästeiden tiedot.

 

Rekrytointi (työnhakijat):
Cibes kerää sinusta seuraavia tietoja, jotka koskevat Yhtiön tehtäviä:

·      Henkilökohtaiset ja yhteystiedot, kuten nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, virka, asema, työnantaja jne.

·      Ansioluettelon henkilötiedot ja saatekirje.

·      Soveltuvissa tapauksissa profiilikuva.

·      Muut henkilötiedot, jotka päätät toimittaa meille rekrytointiprosessin aikana.

·      Soveltuvissa tapauksissa, vieraillessasi esimerkiksi Cibesillä haastattelussa, Cibesin tiloihin ja niiden yhteyteen asennettujen valvontakameroiden tiedot.

Henkilötietosi kerätään suoraan sinulta tai rekrytointitoimistolta, jonka kautta haet työtä.

 1. Cibesin henkilötietojen käsittely

Seuraavissa taulukoissa esitetään tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, käsittelyn oikeusperustat sekä tietojen säilytysajat.

Cibes ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty, tai niin kauan kuin Cibes on velvollinen säilyttämään henkilötietosi lain mukaisesti tai Cibesin oikeudellisten etujen suojaamiseksi, esimerkiksi kun meneillään on oikeudellinen prosessi. Tämän jälkeen henkilötietosi poistetaan. Katso lisätietoja alla olevista taulukoista tai ota yhteyttä Cibesiin. Yhteystiedot löydät alla kohdasta ”Yhteystiedot”.

Seuraavissa taulukoissa mainittujen tarkoitusten lisäksi Cibes voi käsitellä kaikkia kyseisiin tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja, jos se on tarpeen laillisten vaatimusten toteamiseksi, toteuttamiseksi tai niiltä puolustautumiseksi. Käsittely on välttämätöntä laillisten vaatimusten (oikeutetun edun) toteamiseksi, toteuttamiseksi tai niiltä puolustautumiseksi.

 

 

Asiakkaat (yksityisasiakkaat ja yksityisyritykset):

 

Tarkoitus

 

Oikeusperusta

 

Säilytysaika

Voidaksemme hallita asiakassuhdettasi Cibesiin ja pitää yhteyttä tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi, suorittaa Cibesiltä hankitun tuotteen huoltopalveluita.

Henkilötunnus tallennetaan vain asianmukaista tunnistamista varten.

Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston sekä sopimuksen mukaisten velvoitteiden voimassaolon ajan.
Lakisääteisten velvoitteiden, kuten turvallisuus- ja kirjanpitovaatimusten noudattamiseksi. Käsittely on Yrityksen lainmukaisuuden kannalta välttämätöntä. Jotkut henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain noudattamiseksi seitsemän vuotta, laskettuna sen kalenterivuoden lopusta, jolloin tilikausi, johon tiedot liittyvät, päättyy.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin Cibes on lain nojalla velvollinen säilyttämään henkilötietojasi.

Markkinoinnin ja viestinnän mahdollistamiseksi Cibesin edistymisestä tuotteiden kehittämisessä, esimerkiksi lähettämällä uutiskirjeitä ja muuta markkinointimateriaalia, kutsuja tapahtumiin ja kokouksiin jne. Käsittely on välttämätöntä Cibesin oikeutetulle edulle markkinoida liiketoimintaansa ja tuotteitaan asiakkaille (oikeutettu etu). Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai ilmoitat kieltäytyväsi tiedoista.
Mahdollistaa Cibesin tuotteita ja asiakkaan ostokokemuksia koskevat asiakaskyselyt ja muut markkinatutkimukset. Käsittely on välttämätöntä Cibesin oikeutetulle edulle arvioida ja kehittää tuotteitansa, markkinointiaan ja tavaramerkkiään (oikeutettu etu). Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa.
Jotta asiakkaat voisivat suorittaa maksunsa sekä ostohistorian analysoimiseksi, jonka perusteella tarjoamme asiakkaille oikeita tuotteita ja markkinointia sekä seuraamme Cibesin myyjien suorituskykyä, myyntiä ja heidän työtaitojensa kehittämistarvetta.

 

Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Käsittely on välttämätöntä Cibesin etujen kannalta. Se sisältää liiketoiminnan ja tuotteiden markkinoinnin asiakkaille, asiakkaiden ostohistorian huomioimisen ja Cibesin myyjien suorituskyvyn seuraamisen sekä heidän työtaitojensa kehittämisen (oikeutettu intressi).

Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston sekä sopimuksen mukaisten velvoitteiden voimassaolon ajan.
Jotta asiakas voi suorittaa maksunsa ostaessaan tuotteita ja palveluita Cibesiltä. Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston sekä sopimuksen mukaisten velvoitteiden voimassaolon ajan.
Asiakkaan tilausten seuraamiseksi tilausjärjestelmässä ja yhteydenpitoon asiakkaan kanssa mm. tuotteiden toimitukseen liittyen. Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston sekä sopimuksen mukaisten velvoitteiden voimassaolon ajan.
Asiakkaiden valitusten ja takuukysymysten käsittelemiseksi.

Asianmukaisten palveluiden ja tuen tarjoamiseksi asiakkaille.

Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Käsittely on välttämätöntä Cibesin oikeutetulle edulle tarjota asiakkailleen oikeita ja pyydettyjä palveluja ja tukea (oikeutettu etu).

Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston sekä sopimuksen mukaisten velvoitteiden voimassaolon ajan.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin Cibes on velvollinen tallentamaan henkilötietosi lain mukaisesti tai suojaamaan Cibesin oikeudellisia etuja, esimerkiksi jos meneillään on oikeudellinen prosessi.

Cibesin tiloihin murtautumisen välttämiseksi ja tutkimiseksi. Käsittely on välttämätöntä Cibesin oikeutetulle edulle mahdollistaa tarvittavan rikosten tutkinnan mahdollisen murtautumisen yhteydessä tai muussa Yhtiön tiloissa tapahtuvassa tilanteessa ja varmistaa tilojensa fyysisen turvallisuuden työntekijöilleen ja vierailijoille (oikeutettu etu). Valvontakameroiden kuvia ja videoita säilytetään enintään yhden kuukauden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan.

 

 

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhtiöiden edustajat:

 

Tarkoitus

 

Oikeusperusta

 

Säilytysaika

Asiakassuhteiden hallitsemiseksi ja yhteydenpidon ylläpitämiseksi yrityksen edustajaan liittyen Cibes-tuotteiden toimittamiseen, palveluiden suorittamiseen jne. Käsittely on välttämätöntä edustamasi asiakkaan tai kumppanin kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi.

Käsittely on välttämätöntä Cibesin oikeutetulle edulle asiakkaan tai kumppanin kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hallinnoimiseksi sinun tai edustamasi yhtiön/organisaation nimellä (oikeutettu etu).

Niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa kanssasi tai edustamasi yhtiön kanssa.

Yhtiön edustajien yhteystiedot säilytetään niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on välttämätöntä asiakassuhteen ylläpitämiseksi yhtiön/organisaation kanssa. Tiedot poistetaan sen jälkeen, kun Cibesille on ilmoitettu, että henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia tai merkityksellisiä tarkoitukseen, tai kun edustajat sitä vaativat.

Lakisääteisten velvoitteiden, kuten turvallisuus- ja kirjanpitovaatimusten noudattamiseksi. Käsittely on Yrityksen lainmukaisuuden kannalta välttämätöntä. Jotkut henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain noudattamiseksi seitsemän vuotta, laskettuna sen kalenterivuoden lopusta, jolloin tilikausi, johon tiedot liittyvät, päättyy.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin Cibes on lain nojalla velvollinen säilyttämään niitä.

Markkinoinnin ja viestinnän mahdollistamiseksi Cibesin tavaramerkkiin ja tuotteisiin liittyen, markkinoinnin ja kutsujen lähettämiseen tapahtumiin ja kokouksiin jne. Käsittely on välttämätöntä Cibesin oikeutetulle edulle markkinoida liiketoimintaansa ja tuotteitaan edustamallesi yhtiölle/organisaatiolle (oikeutettu etu). Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai ilmoitat kieltäytyväsi tiedoista.

 

Tilausten seuraamisesi tilausjärjestelmässä ja yhteydenpitoon asiakkaan kanssa mm. tuotteiden toimitukseen liittyen. Käsittely on välttämätöntä edustamasi asiakkaan tai kumppanin kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi. Niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa kanssasi tai edustamasi yhtiön kanssa.

 

 

Mahdolliset asiakkaat ja niiden edustajat:

 

Tarkoitus

 

Oikeusperusta

 

Säilytysaika

Markkinoinnin ja viestinnän mahdollistamiseksi Cibesin tavaramerkkiin ja tuotteisiin liittyen, markkinoinnin ja kutsujen lähettämiseen tapahtumiin ja kokouksiin jne. Käsittely on välttämätöntä Cibesin oikeutetulle edulle markkinoida liiketoimintaansa ja tuotteitaan edustamallesi yhtiölle/organisaatiolle (oikeutettu etu). Tietoja säilytetään korkeintaan kuukausi. Tietoja voidaan säilyttää pidemmän ajan, jos asiakassuhde syntyy.

 

 

Verkkosivuston ja sovelluksen käyttäjät:

 

Tarkoitus

 

Oikeusperusta

 

 

Säilytysaika

Verkkosivuston ja sovelluksen toimivuuden varmistamiseksi.

Cibesin verkkosivuston ja sovelluksen kehittämiseksi ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi verkkosivustomme (www.cibeslift.com) ja sovelluksen käytön perusteella.

 

Käsittely on välttämätöntä Yhtiön oikeutetulle edulle parantaa, virtaviivaistaa, yksinkertaistaa ja kehittää verkkosivustoaan ja sovellustaan uusien asiakkaiden ja kumppaneiden houkuttelemiseksi sekä julkaistakseen tietoja Cibesin liiketoiminnan ja tuotteiden kehityksestä (oikeutettu etu). IP-osoitteesi tallennetaan niin pitkäksi aikaa kuin sovellus on asennettuna.

Istuntoevästeitä säilytetään niin kauan kuin selain on auki. Muita evästeitä säilytetään enintään 2 vuotta.

 

 

Rekrytointi (työnhakijat):

 

Tarkoitus

 

Oikeusperusta

 

Säilytysaika

Jotta rekrytoinnin yhteydessä voidaan selvittää, kuka sopii parhaiten tiettyyn työtehtävään, ja voidaan varmistaa, että kyseisellä henkilöllä on oikea pätevyys. Käsittely on välttämätöntä Yhtiön oikeutetulle edulle palkata oikea henkilöstö ja varmistaa, että Yhtiön palveluksessa on päteviä henkilöitä (oikeutettu etu). Cibes säilyttää hakemuksesi ja rekrytointiprosessin henkilötietosi kaksi vuotta ja yhden kuukauden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä ja työtehtävän täyttymisestä.
 1. MITEN CIBES SUOJAA HENKILÖTIETOSI?

Käytämme erilaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojataksemme tietojasi luvattomalta pääsyltä, käytöltä, menetykseltä, muutokselta tai poistamiselta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällaisia toimia ovat muun muassa fyysinen hallinta, salaus, pääsyrajoitukset, turvallisuuskäytännöt jne.

 1. Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille ja kolmansiin maihin

Cibes ei siirrä henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei Yhtiötä vaadita niin tekemään laillisella velvoitteella tai kun se on välttämätöntä sinuun, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin liittyvien sitoumusten täyttämiseksi. Henkilötietojasi ei myydä kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa. Seuraavassa taulukossa esitetään tilanteet, joissa henkilötietosi voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

Kolmas osapuoli Syy henkilötietojen siirtämiseen kolmannelle osapuolelle
Muut yritykset Cibes-yritysryhmän sisällä Tärkeimpiä toimintoja, kuten tietotekniikka, viisumien hallinta ja markkinointi, hallinnoidaan keskitetysti Cibes-yritysryhmässä, mikä tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan siirtää muille ryhmän yhtiöille.
Pilvipalvelujen toimittajat Cibes säilyttää joitain tietoja pilvipalveluissa, joten osa henkilötiedoistasi voidaan siirtää tällaisten palveluiden toimittajille.
Toimittajat, jälleenmyyjät, asennusliikkeet ja muut yhteistyökumppanit Cibes voi siirtää henkilötietojasi toimittajille, jälleenmyyjille, asennusliikkeille ja muille Cibesin yhteistyökumppaneille. Tällainen siirto tapahtuu vain, jos toimittaja, jälleenmyyjä, asennusliike tai yhteistyökumppani tarvitsee henkilötietojasi Cibes-palveluiden tarjoamiseksi.
Viranomaiset Henkilötietoja voidaan siirtää viranomaisille (mukaan lukien ulkomaisille viranomaisille), jos lakisääteiset velvoitteet sitä edellyttävät.
Liiketoiminnan siirto Mahdollisessa Cibesin liiketoiminnan siirrossa henkilötiedot voidaan luovuttaa potentiaaliselle ostajalle.

Cibes pyrkii käsittelemään henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Cibes ei siirrä henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan, paitsi alla mainitulla tavalla. Jos henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, Cibes ryhtyy tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että henkilötietoja suojataan edelleen, ja ryhtyy myös tarvittaviin toimiin, jotta nämä henkilötiedot voidaan laillisesti siirtää EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan.

Cibes käyttää ohjelmistojen toimittajia tuotekehitykseen ja sisäiseen organisointiin sekä markkinointipalvelujen toimittajia ja pilvipalvelujen toimittajia, kuten Googlea ja Amazonia, joilla on palvelimia Yhdysvalloissa. Koska Cibes käyttää näiden toimittajien palveluita ja ohjelmistoja, henkilötietosi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. Henkilötiedot, jotka Cibes kerää, kun käytät Cibesin verkkosivustoa tai sovellusta, voidaan siirtää Googlelle Yhdysvalloissa Google Analyticsin ja Google AdWordsin kautta. Cibes on varmistanut, että oikeutesi ovat suojattuja siirrettäessä henkilötietojasi Yhdysvaltoihin yllä mainittujen toimittajien noudattaessa Privacy Shield -järjestelyä. Lisätietoja on saatavana osoitteessa www.privacyshield.gov.

 1. Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn, käsiteltävien henkilötietojen osalta viitataan kunkin sosiaalisen median tietosuojakäytäntöihin liittyen siihen, kuinka yrityksen käsittelevät henkilötietoja. Cibesin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sosiaalisessa mediassa on mahdollistaa asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden ja kumppaneiden edustajien vuorovaikutuksessa oleminen ja yhteyden ottaminen Cibesiin sosiaalisen median välityksellä. Tällä pyritään edistämään hyviä suhteita Cibesin ja sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välillä sekä tekemään Cibesin asiakaspalvelusta helposti saatavissa olevaa useiden kanavien kautta. Käsittely on välttämätöntä Cibesin oikeutetulle edulle markkinoida tavaramerkkiään ja tuotteitaan asiakkaille, mahdollisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille (oikeutettu etu).

 1. Oikeutesi

Edellyttäen, että Cibes on rekisterinpitäjä, sinulla on oikeus saada milloin tahansa maksutta ote Cibesin käsittelemistä henkilötiedoistasi, tietoja käsittelyn tarkoituksesta ja lähteestä sekä tiedot henkilötietojen mahdollisista vastaanottajista tai odotettavissa olevista vastaanottajista.

Sinulla on myös oikeus saada mainitussa otteessa tieto ennakoidusta säilytysajasta tai säilytysajan määräytymisen perusteista. Otepyyntö on toimitettava kirjallisena kohdassa ”Yhteystiedot” mainittuun osoitteeseen.

Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen, ts. oikeus saada tietyissä olosuhteissa henkilötietosi jäsennellyssä, helposti saatavilla olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa, joka voidaan siirtää toiselle käyttäjälle tai käsittelijälle.

Cibes korjaa, anonymisoi, poistaa tai täydentää tietoja pyynnöstäsi sekä omasta aloitteestaan, jos niissä ilmenee virheitä, epätäydellisyyksiä tai harhaanjohtavia tietoja. Tietyissä tilanteissa Cibesillä on velvollisuus käsitellä henkilötietojasi, vaikka olet pyytänyt tietojen poistamista.

Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esim. jos kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden tai käsittelyn lainmukaisuuden) sekä oikeus vastustaa käsittelyä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä esitetyissä olosuhteissa.

Jos haluat käyttää jotakin yllä kuvatuista oikeuksista tai jos sinulla on kysyttävää Cibesin henkilötietojen käsittelystä tai tästä tietosuojakäytännöstä, älä epäröi ottaa yhteyttä Cibesiin (yhteystiedot löytyvät kohdasta ”Yhteystiedot”).

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, ota meihin yhteyttä, niin teemme parhaamme vastataksemme pyyntöihisi. Koskemattomuutesi on erittäin tärkeä Cibesille. Cibes pyrkii aina suojaamaan henkilötietojasi asianmukaisella ja turvallisella tavalla. Jos Cibes ei kuitenkaan mielestäsi täytä tätä tavoitetta, sinulla on myös oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojaviranomaiselle (ruots.  Datainspektionen) tai kotipaikkasi valvontaviranomaiselle.

 1. Evästeet

Cibes käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita tarjotakseen tiettyjä toimintoja verkkosivuillaan www.cibeslift.com sekä tarjotakseen parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua. Tiedot tallennetaan tiedostona, joka sisältää salattuja kirjautumistietoja. Tietoja käytetään automaattiseen kirjautumiseen ja muutettujen asetusten tallentamiseen verkkosivustolle.

 1. Linkit muihin verkkosivustoihin

Cibesin verkkosivustolla www.cibeslift.com voi olla linkkejä ulkoisiin verkkosivustoihin, jotka eivät ole Cibesin hallinnassa. Tämä tietosuojakäytäntö ei kata näitä verkkosivustoja. Cibes ei ole vastuussa www.cibeslift.com-sivustolta linkitettyjen sivustojen sisällöstä.

 1. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Cibes käsittelee henkilötietojasi, tai haluat käyttää tietosuojakäytännön mukaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä Cibesiin osoitteessa [email protected].

 1. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Cibes pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Kun tietosuojakäytäntöä muutetaan, Cibes julkaisee osoitteessa www.cibeslift.com tarkistetun tietosuojakäytännön, joka sisältää tiedot muutosten voimaantulosta. Cibes tiedottaa parhaalla mahdollisella tavalla myös asiakkailleen ja yhteistyökumppaneille tämän tietosuojakäytännön muutoksista.